Etusivu ›› Kohderyhmat ›› Työnantajat

Työnantajat

Palvelukortti
Lisäksi valvontaan kuuluu tupakkalainsäädännössä ja eläinsuojelulainsäädännössä kunnan valvontaviranomaiselle annetut tehtävät. Valvonnan lisäksi käsitellään toimialaan kuuluvat lupa- ja...
Palvelukortti
Maa-ainesten ottaminen suunnitellaan ja järjestetään siten, että maiseman ja luonnon arvojen suojelu voidaan turvata. Ottamisen haitallisia vaikutuksia vähennetään ottamisalueiden jälkihoidolla,...
Palvelukortti
Usein kaava sisältää vielä yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta. Ruskolla asemakaavoituskohteet keskittyvät kuntakeskusten läheisyyteen ja uusien pientalo- sekä teollisuusalueiden ...
Palvelukortti
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Lain...
Palvelukortti
Ruskon kunnan maaseutuasiamiespalvelut tuottaa Liedon kunta. Katso myös Maaseutupalvelut | Lieto.fi. Maaseutuasiamiehen toimesta maksetaan useanlaisia EU- ja kansallisesti rahoitettuja maataloustukia...
Palvelukortti
Rakennusvalvonnan mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin,...