Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite on ehdotus tai idea ja siitä tulee ilmetä mihin kaupungin toimintaan liittyvään asiaan sillä haluat vaikuttaa.

Kuntalain mukaan, kun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Aloite käynnistää aina käsittelyprosessin, vaikka se ei saisikaan aikaan muutosta. Aloite kirjataan saapuneeksi ja se lähetetään valmisteltavaksi sille toimialalle, jonka tehtävään asia kuuluu. Kun aloitteesi on tullut loppuun käsitellyksi, lähetetään sinulle vastaus.

Kuntalaisaloitteen tekeminen:

  1. Tee aloite ensisijaisesti Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Siellä on ohjeet aloitteen tekemiseksi. Palvelu julkaisee aloitteesi sivuillaan ja ohjaa sen Ruskon kunnan kirjaamoon.
  2. Voit toimittaa aloitteesi myös sähköpostitse tai paperilla suoraan kunnan kirjaamoon.

Ruskon kunta
Vanhatie 5
21290 RUSKO
rusko[at]rusko.fi