Vaalit

Ruskon kunta tiedottaa tällä sivulla meneillään olevista vaaleista.

Suomessa toimitetaan seuraavat valtakunnalliset vaalit:

  • Eduskuntavaalit joka neljäs vuosi – seuraavat keväällä 2023
  • Alue- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi – seuraavat keväällä 2025
  • Tasavallan presidentinvaalit (presidentinvaalit) joka kuudes vuosi – seuraavat vuonna 2024
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi – seuraavat vuonna 2024

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös:

  • Neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja
  • Neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä

Keskusvaalilautakunta on valtuuston asettama toimielin, joka huolehtii vaalien toimittamisesta kunnassa.

Oikeusministeriön vaalisivuilta löytyy tietoa kootusti vaaleista.