Ikoni lomakkeet.

Lomakkeet

Täältä löydät kaikki Ruskon kunnan sähköisen asioinnin lomakkeet kootusti yhdestä paikasta.

Suomen Kuntaliiton ylläpitämät kaikkia kuntia koskevat lomakkeet Suomi.fi-palvelussa

Kaikki lomakkeet ovat PDF-tiedostoina. Jotkin lomakkeet löytyvät lisäksi myös Word- tai Excel-muodossa. Osan lomakkeista voit täyttää omalla tietokoneellasi sähköisesti, jonka jälkeen voit tallentaa tai tulostaa sen allekirjoitettavaksi. Näiden lomakkeiden perään on kirjoitettu [pdf, täytettävä]. Tähän tarvitset kuitenkin Adobe Reader -ohjelman version XI (11.0) tai uudemman. Uusimman version voit asentaa osoitteesta http://get.adobe.com/fi/reader/.

Asuminen ja rakentaminen

Rakentaminen

Rakentamisen luvat suositellaan hakemaan Lupapiste -palvelun kautta.

Rakennus-, maisematyö-, purkamis-, toimenpidelupahakemus/-ilmoitus:

Rakennuslupahakemus (PDF-versio) [pdf, täytettävä]

Rakennuslupahakemus (Word-versio) [doc]

Käytä tätä hakemusta erilaisten lupien hakemiseen.

Ohjeita rakennusluvan hakijalle:

Ohjeita rakennusluvan hakijalle [pdf]

Ohjeita rakennusluvan saajalle:

Ohjeita rakennusluvan saajalle [pdf]

Suunnittelutarveratkaisu / poikkeaminen:

Suunnittelutarveratkaisu / poikkeaminen [pdf, täytettävä]

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen:

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen [pdf, täytettävä]

Valtakirja sähköisen luvan hakemista varten:

Valtakirja sähköisen luvan hakemista varten [pdf, täytettävä]

Hakemus/ilmoitus rakennustyön vastaava työnjohtaja/kvv-työnjohtaja/iv-työnjohtaja:

Hakemus/ilmoitus rakennustyön vastaava työnjohtaja/kvv-työnjohtaja/iv-työnjohtaja [pdf, täytettävä]

Naapurin kuuleminen:

Naapurin kuuleminen [pdf]

Naapurin suostumus:

Naapurin suostumus [pdf]

Rakennettaessa lähemmäs kuin 4 (kaava-alue)/5 (haja-asutus) metriä naapurin rajasta

Rakennushankeilmoitus, RH1:

Rakennushankeilmoitus, RH1 [pdf, täytettävä]

Huoneistotiedot, RH2:

Huoneistotiedot, RH2 [pdf, täytettävä]

Rakennusvaiheilmoitus, RH5:

Rakennusvaiheilmoitus, RH5 [pdf, täytettävä]

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (esim. purku, tulipalo), RK9:

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (esim. purku, tulipalo), RK9 [pdf, täytettävä]

Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä:

Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä [pdf, täytettävä]

Hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta, vakuus:

Hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta, vakuus [pdf, täytettävä]

Hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta, henkilötakaus:

Hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta, henkilötakaus (omakotitalo / paritalo) [pdf, täytettävä]

Odotettavissa olevat käsittelyajat:

Odotettavissa olevat käsittelyajat [pdf]

Muita rakennuslupiin liittyviä lomakkeita

Rakennusluvan jatkoanomus:

Rakennusluvan jatkoanomus [pdf, täytettävä]

Aloituskokouspöytäkirja:

Aloituskokouspöytäkirja [pdf, täytettävä]

Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja:

Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja [pdf]

KVV-työn tarkastusasiakirja:

KVV-työn tarkastusasiakirja [pdf]

IV-työn tarkastusasiakirja:

IV-työn tarkastusasiakirja [pdf]

Rakennusjäteilmoitus:

Rakennusjäteilmoitus [pdf]

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta (haja-asutusalue):

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta (haja-asutusalue) [pdf]

Talousjätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja:

Talousjätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja [pdf, täytettävä]

Maanomistajan lupa jätevesien johtamiseen:

Maanomistajan lupa jätevesien johtamiseen [pdf]

Vuokra-asuminen ja tontit

Asuntohakemus:

Asuntohakemus [pdf, täytettävä]

Tontin varaus- ja tarjouslomake:

Tonttivarauslomake [pdf]

Vesihuoltolaitos

Liittymishakemus verkostoon liittämisestä ja käytöstä:

Liittymishakemus verkostoon liittämisestä ja käytöstä [pdf]

Vesilaitoksen sopimusehdot:

Vesilaitoksen sopimusehdot [pdf]

Haja-asutuksen jätevedet -opas:

Haja-asutuksen jätevedet -opas [pdf]

Opetus ja varhaiskasvatus

Perusopetus

Erityisruokavalio:

Erityisruokavalio [pdf]

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet:

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet [pdf]

Perusopetuslaki:

Perusopetuslaki [pdf]

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatushakemus:

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta (Suomi.fi) []

Hae paikkaa sähköisesti tästä.

Mikäli paikan hakeminen sähköisesti ei ole mahdollista, paperisen lomakeen saa pyytämällä osoitteesta varhaiskasvatus@rusko.fi.

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen:

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti eAsioinnin kautta (Suomi.fi). []

Ilmoittaudu esiopetukseen tästä.

Mikäli ilmoittautuminen ei ole mahdollista sähköisesti, paperisen lomakkeen saa pyytämällä osoitteesta varhaiskasvatus@rusko.fi.

 

Hakemus esikoululaisen kuljetuksen järjestämiseksi:

Hakemus esikoululaisen kuljetuksen järjestämiseksi [pdf, täytettävä]

Kuljetusta anotaan ensisijaisesti Wilman kautta. Tämä lomake on tarkoitettu vain niille, joilla ei ole vielä käytössä Ruskon kunnan Wilmaa.

Esiopetuksen loma-anomus:

Esiopetuksen loma-anomus [pdf, täytettävä]

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen:

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen [pdf, täytettävä]

Lupa sähköisiin päätöksiin:

Lupa sähköisiin päätöksiin [pdf, täytettävä]

Tuloselvityslomake:

Tuloselvityslomake [pdf]

Ohjeita tuloselvitykseen:

Ohjeita tuloselvitykseen [pdf]

Yrittäjän tuloselvityslomake:

Yrittäjän tuloselvityslomake [pdf, täytettävä]

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen [pdf]

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin vaikuttavat tulot:

Varhaiskasvatuksen asikasmaksuihin vaikuttavia tuloja [pdf]

Palvelusetelihakemus:

Palveluseteliä haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta (suomi.fi) []

Hae palveluseteliä sähköisesti tästä.

Mikäli palvelusetelin hakeminen sähköisesti ei ole mahdollista, paperisen lomakkeen saa pyytämällä osoitteesta varhaiskasvatus@rusko.fi

Palvelusetelin palvelusopimus:

Palvelusetelin palvelusopimus, voimassa 1.8.2021 alkaen [pdf, täytettävä]

Palveluntuottaja ja perhe täyttävät tämän.

Hakemus palvelusetelituottajaksi:

Hakemus palvelusetelituottajaksi 1.8.2021 alkaen [pdf, täytettävä]

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta:

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta [pdf, täytettävä]

Hyvinvointitoimiala, vapaa-aikapalvelut

Avustushakemukset

Kulttuuri

Liikunta

Vapaa-aikatilojen tilavaraukset, myös vakiovuorot, tehdään suoraan tilavarausjärjestelmä Timmiin.  Ruskotalon juhlasalin kohdalla varauksen asemesta tehdään hakemus.  Linkki Timmiin. 

 

Vakiovuorojen haku ja muut tilavaraukset -sivu. Ohjeita toistuvan varauksen tekemiseen ja järjestön yhteyshenkilöksi hakemiseen. 

Saattajakorttihakemus:

Saattajakorttihakemus [pdf]

Tutustu Saattajakorttien rekisteritietoihin Hyvinvoinnin toimialan rekisteriyhteenvedosta (löytyy sivun alalaidasta) kohdasta Ruskon kunnan Saattajakorttien asiakasrekisteri.

Nuoriso

Nuorisokorttihakemus:

Nuorisokorttihakemus [pdf]