Elinvoima

Kuntastrategiaan perustuen valtuusto hyväksyi kokouksessaan 27.8.2018 elinvoimaohjelman. Elinvoima tarkoittaa työtä ja toimeentuloa, viihtyisää asumista ja sujuvaa arkea, aktiivista yhteisöllisyyttä, elämyksellisyyttä sekä hyvää kunnan ja palvelujen saavutettavuutta. Elinvoima on paikkakunnan kykyä menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Tällä hetkellä maankäyttö ja infra ovat kunnan keskeiset omat ohjauskeinot elinvoiman saavuttamiseksi. Tulevaisuudessa kuntalaisten ja saavutettavuuden merkitys korostuu entisestään.

Ruskon kunnan elinvoimaohjelma vuosille 2023-2025.