Lautakunnat

Lautakunnat ovat poliittisia luottamushenkilöelimiä, jotka kunnanvaltuusto valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan. Niiden tehtävänä on ohjata ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Lautakuntien tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännössä.

Lautakuntien jäsenet sekä varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Lautakunnan jäsenen ei tarvitse olla kunnanvaltuutettu. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen, joka edustaa varsinaista jäsentä tämän ollessa estyneenä. Jokaisessa lautakunnassa on myös kunnanhallituksen edustaja, joka voi osallistua keskusteluun, muttei itse päätöksentekoon. Lautakuntien jäsenmäärä vaihtelee Ruskolla viidestä yhdeksään henkilöön. Ruskon hallinto-organisaatioon kuuluu seuraavat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, hyvinvointilautakunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, tarkastuslautakunta sekä tekninen lautakunta.

Lautakuntien kokousten esityslistat ja päätöstiedotteet ovat julkisia. Kokoukset ovat suljettuja, eikä yleisöllä ole niihin pääsyä.

Luottamushenkilöiden (varsinaiset jäsenet) sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi@luottamushenkilo.rusko.fi 

Hyvinvointilautakunta 2021-2025

Hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

Kunnanhallituksen edustajana (läsnäolo- ja puheoikeus) lautakunnassa on Mikko Toivonen.

Lautakunnan kokousajat

Kokouspäivät ovat tiistai-iltoina klo 18 alkaen seuraavasti :​

 • 7.2. klo 18.00
 • 14.3. klo 18.00
 • 25.4. klo 18.00
 • 13.6. klo 18.00

Hyvinvointilautakunta varaa puheenjohtajalle mahdollisuuden muuttaa kokousajankohtia ilmoituksellaan tarpeen tullen.

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Mari Renberg Sofia Rusi KOK
Varapuheenjohtaja Marju Teinikivi Marja Kouvonen VIHR
Teiju Tammi Ari-Pekka Kannisto KOK
Johanna Suokivi Petri Laaksonen KOK
Juha Vuotinen Teemu Laine KESK
Henri Remander Laura Erkkonen SDP
Sami Niemi Pauli Korgan PS

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Ritva Välilä ja sihteerinä Sari Laine (sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@rusko.fi).

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Ritva Välilä 1. Katri Alajärvi
Varapuheenjohtaja Jari Lehtola 2. Ari-Pekka Kannisto
Marjo Konttinen 3. Jouko Virtanen
Jari Leino 4. Aulikki Mäkilä
Karoliina Hansen 5. Crista Uschanov

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2021-2025

Lautakunnan esittelijöinä toimivat johtava rehtori Kai Laitinen ja varhaiskasvatusjohtaja sij. Maarit Ketola.

Kunnanhallituksen edustajana (läsnäolo- ja puheoikeus) lautakunnassa on Suvi Helenius.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuosikello 2022-

Lautakunnan kokousajat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kokoontuu keskiviikkoiltoina klo 18

kevätkaudella 2023
25.1.
15.2.
15.3.
26.4.
24.5.
14.6.

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Turo Vuorenhela Kaija Laakso KOK
Varapuheenjohtaja Pekka Pihlava Timo Vuorila KESK
Laura Yli-Arvela Kaisa Tuurala KOK
Anu Tuominen Jukka Kojo KOK
Mikko Simola Hannu Koski KESK
Emilia Riihonen Kirsi Kuisma VAS
Leena Morlin-Kokkola Hanna Suovanen SDP
Pauli Korgan Sami Niemi PS
Anna Huttunen Arttu Kähkönen VIHR

Rakennus- ja ympäristölautakunta 2021-2025

Lautakunnan esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja Niko Paloposki ja vs. ympäristösihteeri Anne-Marie Tuominen.

Kunnanhallituksen edustajana (läsnäolo- ja puheoikeus) lautakunnassa on Antti Jussila.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueena on rakennusvalvonta ja ympäristötoimi. Lautakunnan tehtäviin kuuluu rakennus- ja maa-ainestoiminnan valvonta sekä ympäristönsuojelu ja niihin kuuluvien lakien sekä asetusten tarkoittamana viranomaisena toimiminen.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuosikello

Lautakunnan kokousajat

Kokouspäivät ovat seuraavasti:​

 • 20.4.2023 klo 17.30
 • 25.5.2023 klo 17.30
 • 15.6.2023 klo 17.30
 • 17.8.2023 klo 17.30
 • 21.9.2023 klo 17.30
 • 19.10.2023 klo 17.30
 • 16.11.2023 klo 17.30
 • 14.12.2023 klo 17.30

Lautakunta pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia tai kokous voidaan perua, jos ei ole muuta kuin ilmoitusasioita.

 • Kokouksiin tarkoitetut hakemukset ja asiakirjat tulee toimittaa teknisiin palveluihin viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Esityslista julkaistaan viikkoa ennen kokousta. Lautakunta asettaa pöytäkirjat yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina.
 • Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistat sekä pöytäkirjat
 • Rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä rakennustarkastajan päätösten julkipanoilmoitukset

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Timo Vuorila Tuomas Kohmo KESK
Varapuheenjohtaja Niklas Forsberg Kauko Hakala KOK
Sanna Nurminen Tarja Vainio KESK
Anni Raiko Anne Koskela-Laakso KOK
Riku Wuokko Pietari Salminen KOK
Maaret Mast Ulla Vittasmäki SDP
Rami Falck Hannu Kesti PS

Tarkastuslautakunta 2021-2025

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Uuden kuntalain (410/2015) mukaan 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

 • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Pormestari ja apulaispormestari
 • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
 • Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

 • Kunnanjohtaja
 • Kunnanhallituksen esittelijät
 • Lautakuntien esittelijät

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Linkki sidonnaisuusrekisteriin

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Antti Lähteenmäki Mauri Laine KESK
Varapuheenjohtaja Jorma Rand Leena Purmonen-Merivirta VAS
Jari Nurminen Erik Brysch KOK
Katri Marku-Virtanen Maaret Mast SDP
Erja Laine Pauli Korgan PS

Tekninen lautakunta 2021-2025

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Mika Heinonen.

Kunnanhallituksen edustajana (läsnäolo- ja puheoikeus) lautakunnassa on  Jorma Raiko.

Teknisen lautakunnan vastuualueena on tekninen toimi. Teknisen lautakunnan tehtävinä ovat:

Yhdyskuntatekniset palvelut

 • jätehuollon järjestäminen
 • teiden, katujen, puistojen, leikkikenttien sekä urheilu- ja liikunta-alueiden yms. yleisten alueiden rakennuttaminen ja rakentaminen sekä hoito ja kunnossapito
 • maa- ja metsätilojen hoito

Tilapalvelut

 • kunnan rakennusten rakennuttaminen ja rakentaminen
 • isännöinti ja vuokraus
 • rakennusten kunnossapito
 • kiinteistönhoito ja siivous
 • ruokapalvelut

Vesihuoltolaitos

 • vesihuoltolaitostoiminta

Lautakunta huolehtii maantielaissa, jätelaissa, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annetussa laissa ja tieliikennelaissa kunnalle osoitetuista tehtävistä. Lautakunta huolehtii vesihuoltolaissa vesihuoltolaitokselle määrätyistä tehtävistä.

Teknisen lautakunnan painopistealueet 2022-2024

Lautakunnan kokousajat

Kokouspäivät ovat seuraavasti:​

 • 12.1.2023
 • 9.2.2023
 • 9.3.2023

Kokouksiin tarkoitetut hakemukset ja asiakirjat tulee toimittaa teknisiin palveluihin viimeistään kokousta edeltävän viikon tiistaina. Lautakunta asettaa pöytäkirjat yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina.

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja 31.5.2023 saakka Tero Aaltonen Marco Lindberg SDP
Puheenjohtaja 1.6.2023-31.5.2025 Erja Laine Crista Uschanov PS
Varapuheenjohtaja Kalle Vähä-Piikkiö Anne Koskela-Laakso KOK
Marko Rounas Petri Laaksonen KOK
Tarja Helenius Arto Takala KOK
Markus Rantala Tuomas Kohmo KESK
Paula Lindqvist Tarja Vainio KESK

Valtuuston vaalilautakunta 2021-2025

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Jussi Helesvirta Ari Rusi
Varapuheenjohtaja Virpi Hurula Katri Koivisto
Ismo Söderling Jorma Rand
Crista Uschanov Monika Antikainen

Ruskon Sosiaali- ja terveysjaosto 2021-2025

Kunnanhallituksen edustajana (läsnäolo- ja puheoikeus) lautakunnassa on Kristiina Kivelä.

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Anneli Kiiski Kirsti Tuominen SDP
Varapuheenjohtaja Jari Sjögren Sami Niemi PS
Virpi Hurula Katri Koivisto KESK

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 2021-2025

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Anneli Kiiski, SDP Karoliina Hansen, VIHR
Ari Rusi Jussi Laaksonen KOK
Virpi Hurula Sanna Nurminen KESK

Turun seudun joukkoliikennelautakunta 2021-2025

Jäsen ja varajäsen

Jäsen Varajäsen
Ari Rusi Anu Tuominen KOK

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 2021-2025

Jäsenet

Arto Takala KOK
Johanna Suokivi KOK
Marko Mäenpää SDP
Jari Sjögren PS
Arja Koskinen KESK
Leena Koivisto KESK

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto 2021-2025

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Juha Raatikainen Mari Renberg KOK
Hannu Koski KESK

Raision seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto 2021-2025

Jäsen ja varajäsen

Jäsen Varajäsen
Turo Vuorenhela, KOK Hannu Koski, KESK

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto 2021-2025

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Mauri Laine KESK
Kirsti Tuominen Anneli Kiiski SDP

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous 2021-2025

Jäsenet ja varajäsenet

Jäsen Varajäsen
Antti Mattila Mauri Laine KESK
Ismo Söderling, SDP Jorma Rand,  VAS

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamies 2021-2025

Jäsen

Tuomas Alanne KOK

Raision kaupungin lupalautakunnan terveysvalvontajaosto 2021-2025

Jäsen ja varajäsen

Jäsen Varajäsen
Tarja Vainio, KESK Jussi Laaksonen, KOK