Vanhus- ja vammaisneuvosto

Ruskon vanhus- ja vammaisneuvosto on Ruskon kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläisyhdistysten, vammaisten sekä vanhustyötä tekevien yhteisöjen yhteistyöelin. Vuoden 2009 alusta Vahdon ja Ruskon yhdistyessä on neuvosto toiminut yhdessä.

Neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten, ikääntyvien ruskolaisten, eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä vanhus- ja vammaistyötä tekevien julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista julkiseen päätöksentekoon.

Sekä edistää ikääntyvien ja vammaisten huomioon ottamista eri hallinnonalojen toiminnassa ja päätöksenteossa: kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.

Neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja vammaisia ruskolaisia koskevissa asioissa.

Neuvoston sähköpostiosoite: vanhusjavammaisneuvosto@rusko.fi

Nettipiste

Neuvontapalvelu toistaiseksi tauolla.

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat

Pöytäkirjat 2023
Pöytäkirja 1 2023

 

Jäsenet ja varajäsenet

Ruskon Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021- Yhdistys Jäsen Varajäsen
Vammaisten edustaja Katri Alajärvi Ritva Välilä
Puheenjohtaja puh. 040 0818 648
EL- Vahto-Rusko yhdistys Liisa Tuominen Pertti Nurminen
Varapuheenjohtaja puh. 040 0743 066
Sihteeri Mikko Hulkkonen
ruskonvanhusjavammaisneuvosto@rusko.fi puh. 0444 333 523
Ruskon eläkkeensaajat Riitta Graan Kosti Kautonen
Paattisten-Vahto sotaveteraani yhdistys Sinikka Koskinen Kauno Auvainen
Ruskon rintamaveteraanit Toini Salmi Kirsti Nurminen
Ruskon srk Anne Jaatinen Maarit Hiltunen
Vahdon kappeli srk Irmeli Kuusela Ulla Aittala
Vammaisten lasten edustaja Emilia Riihonen Mira Aalto
Omaishoidon edustaja Marjo Forsblom Eija Järveläinen