Etusivu ›› Kuulutus ›› Ympäristölupahakemus
09/04/2018 - 13:29
Ympäristölupahakemus
Ruskon kunnassa on tullut vireille seuraava ympäristönsuojelulain mukainen hakemus:

Hakija
Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy, Lähteenmäentie 29 21250 Masku

Toiminta
Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy hakee ympäristölupaa louhinnalle ja murskaukselle.

Laitos ja sen sijaintipaikka
Ruskon kunnan Lähteenmäen kylä, Ahola-Ojannon teollisuusalue kiinteistöillä 704-406-1-420 Kutonen ja 704-406-1-338 Veramaa, Rusko.

Toiminnan kuvaus
Tonttia tullaan louhimaan sitä ympäröivän maanpinnan tasoon. Toiminta tapahtuu Korika Oy:n pihapiirissä, hallien koillispuolella. Louhintaa ja murskausta tehdään 2-3 viikon jaksoissa, jaksot toistuvat parin kuukauden välein. Louhittu kiviaines murskataan tontilla. Varastokasat tullaan sijoittamaan työn kuluessa melua aiheuttavien työkohteiden ja häiriintyvien kohteiden välille.

Lupaa louhinnalle ja murskaukselle haetaan kolmelle vuodelle ja lupaa kiviaineksen säilyttämiseen alueella kahdeksi vuodeksi toiminnan päättymisen jälkeen.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä hakemuksesta muistutus. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä asiasta.
Muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kirjallisena viimeistään 11.5.2018 osoitteeseen Raision kaupunki, tekninen keskus, ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut, PL 100, 21201 Raisio, tai sähköpostina osoitteeseen tekninen[at]raisio.fi.

Hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Ympäristölupahakemus liitteineen on nähtävänä kuulutusaikana Ruskon kunnanviraston keskustoimistossa (Vanhatie 5, Rusko) ja Raision kaupungin teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä (Nallinkatu 2). Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Katja Holttinen puh. 044 797 1700.
Tämä kuulutus on nähtävänä 11.4 - 11.5.2018 Ruskon kunnan ilmoitustaululla.

Raisiossa 9.4.2018
Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Suosittele