Asemakaava ja asemakaavan muutos, Niittylä, Laukola

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Niittylä, Laukola:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf]

Kaavaselostus [pdf]

Asemakaavakartta ja määräykset [pdf]

Kaavaehdotuksen vastineyhteenveto [pdf]

Asemakaavan seurantalomake [pdf]

Viranomaisneuvottelun muistio [pdf]

Luontoselvitys [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 25.4.2022 § 20