Asemakaavan muutos ja laajennus, Sikovuorentie, Lähteenmäki

Asemakaavan muutos ja laajennus, Sikovuorentie, Lähteenmäki:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Sikovuorentie, Lähteenmäki [pdf]

Kaavaselostus ja -ehdotus - Sikovuorentie, Lähteenmäki [pdf]

Asemakaavakartta - Sikovuorentie, Lähteenmäki [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 11.4.2016 § 15