Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 503 (Santalankulmantie)

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 503 (Santalankulmantie):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus - Päällistönmäki, kortteli 503 (Santalankulmantie) [pdf]

Asemakaavakartta - Päällistönmäki, kortteli 503 (Santalankulmantie) [pdf]

Hyväksytty: kaavoitus- ja rakennuslautakunta 15.6.2017 § 45