Päällistönmäki – Asemakaava

Päällistönmäki – Asemakaava:

Päällistönmäki - Asemakaavakartta ja -määräykset [pdf]

Päällistönmäki - Asemakaavan selostus [pdf]

Päällistönmäki - Alueen rakentamistapaohjeet [pdf]