Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeet:

Kortteli 509 ohjeet [pdf]

Poikkeuksena ohjeeseen julkisivumateriaali, jona sallitaan laudoitus ja rappaus (rakennus- ja ympäristölautakunta 18.1.2018 § 10).