Etusivu ›› Palveluopas ›› Kaavoitus Ja Kartat

Palveluopas

Kaavoitus ja kartat
Maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista.

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta. Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Varsinais-Suomen Liitto.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa. Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle.

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kunnat voivat myös laatia yhteisen yleiskaavan. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Ne voivat ohjata myös suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Ruskon yleiskaavoista ja uusimmista asemakaavoista löytyy lisätietoja Kaavat -sivulta.

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on huolehtia Suomen kiinteistötietojärjestelmästä, kiinteistöjä koskevista rekistereistä ja yleisistä kartastotöistä. He kokoavat ja tuottavat kiinteistöjä, maastoa ja ympäristöä koskevia tietoja ja palveluita ja edistävät paikkatietojen yhteiskäyttöä. Maanmittauslaitoksen sivuilta löytyy tietoa maksullisista sekä ilmaisista kartoista.

Ruskon opaskartta löytyy Turun Kiinteistölaitoksen valmistamasta ja ylläpitämästä 1:20 000 mittakaavaisesta kartta-aineistosta, josta tällä hetkellä löytyy Turun seudun 12 kaupungin/kunnan alueet. Opaskartta-aineistoa käytetään myös erilaisissa painetuissa kartoissa, internet-karttapalveluissa sekä lukuisten teemakarttojen pohja-aineistona.

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia (kaavoitus)katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja toteuttamiseen.

 

Linkkejä:

Vastuuhenkilö

etunimi.sukunimi [at] rusko.fi
Kunnanvirasto
Puhelinnumero: 
044 4333 552
Rakennustarkastaja

Palvelun tuottaa

Vanhatie 5, 21290 Rusko

 • Aukioloajat:
 • ma 8.30 - 15.30
 • ti 8.30 - 15.30
 • ke 8.30 - 15.30
 • to 8.30 - 17.00
 • pe 8.30 - 14.00
   

Ruskon kunnalla on käytössä verkkolaskutus.
Verkkolaskutusosoitteemme ovat:

                                                           Verkkolaskuosoite   Operaattori   Välittäjän tunnus

 • Ruskon kunta/muut                      003702045245100    CGI             003703575029
 • Ruskon kunta/opetus ja keittiö      003702045245300    CGI             003703575029
 • Ruskon kunta/tekninen                 003702045245600    CGI             003703575029

 

 

 

 

 

Puhelinnumero: 
02 4393 511

Suosittele