Etusivu ›› Palveluopas ›› Lasten Hoidon Tuet

Palveluopas

Lasten hoidon tuet
Kunnan järjestämän päivähoitopaikan vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen. Tukea haetaan ja se suoritetaan KELA:n kautta.

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestämässä päivähoidossa.

 

Kotihoidon tuen kuntalisä

Rusko maksaa kotihoidon tuen kuntalisää perheen nuorimmasta kotihoidossa olevasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 108 euroa kuukaudessa. Perheen muista kotihoidossa olevista lapsista maksetaan kuntalisää 50 euroa kuukaudessa (myös maksuttomassa esiopetuksessa olevasta lapsesta).

Kuntalisä suoritetaan KELA:n kautta kotihoidon tuen yhteydessä.

 

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki suoritetaan kunnan hyväksymälle perheen osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle, jonka hoidossa perheen alle kouluikäinen lapsi on.

Yksityisen hoidon tuottaja voi olla päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti, perhepäivähoitaja tai hoitaja, jonka perhe palkkaa kotiinsa. Hoitopaikka voi sijaita myös muualla kuin Ruskolla.

Lisätietoja yksityisistä päivähoitopaikoista:

www.paivakoti.info

www.hoitopaikka.net

Ruskolla aloittaa toimintansa 1.8.2017 lukien yksityinen Luontopäiväkoti Apila (Norlandia Päiväkodit).

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Ruskon kunta  maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää kokopäivähoitoa tarvitsevasta lapsesta:
-  alle 3-vuotiaasta päiväkotihoitoon 750 € ja muuhun päivähoitoon 650 €
-  3 vuotta vanhemmasta päiväkotihoitoon 700 € ja muuhun päivähoitoon 600 €

Kokopäivähoitoa tarvitsevan lapsen hoitosuhteelta edellytetään yli 20 tunnin viikoittaista hoitoaikaa.

Perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvan lapsen täydentävän päivähoidon osalta yksityisen hoidon tuki on päiväkotihoidossa 350 € ja muussa päivähoidossa 300 €.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan lapsesta, jolla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen:

- alle 3-vuotiaasta 375 € päiväkotihoitoon ja muuhun päivähoitoon 325 €
- yli 3 vuotiaasta 350 € ja muuhun päivähoitoon 300 €

Kuntalisä suoritetaan KELA:n kautta yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

 

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuspalvelut
Kunnanvirasto
etunimi.sukunimi [at] rusko.fi
Puhelinnumero: 
044 4333 573
Varhaiskasvatusjohtaja

Suosittele