Etusivu ›› Palveluopas ›› Maa Ainesten Ottaminen

Palveluopas

Maa-ainesten ottaminen
Maa-ainesten ottaminen kohdistuu ensi sijassa soravaroihin, mutta yhä enenevässä määrin myös kallion kiviainekseen. Soran ja kalliokiven ottaminen vaikuttavat aina maisemaan.

Maa-ainesten ottaminen suunnitellaan ja järjestetään siten, että maiseman ja luonnon arvojen suojelu voidaan turvata. Ottamisen haitallisia vaikutuksia vähennetään ottamisalueiden jälkihoidolla, johon kuuluvat mm. alueen siistiminen ja muotoilu sekä alueen sopeuttaminen tulevaan käyttötarkoitukseen.

Maa-ainesten ottamista säädellään maa-aineslaissa (MAL 555/1981). Kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lain mukainen lupa. Lupaedellytyksissä otetaan huomioon maa- ja kallioperän muotojen, erikoisten luonnonesiintymien, kauniin maisemakuvan sekä pohjavesien suojelu.

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten suunnitellulla hakemuslomakkeella. Kiviainesten murskaamiselle on lisäksi yleensä oltava ympäristölupa.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta
 • ottamissuunnitelma, jossa mukana:
  • alueen nykytilan kuvaus
  • ainesten ottamistoiminnan kuvaus
  • ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet
  • alueen maisemointi ja jälkihoito
  • karttaosa.
 • karttapiirrokset
 • selvitys naapurien kuulemisesta
 • selvitys tieyhteyksistä ja oikeuksista
 • pohjavesitiedot
 • kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

 

Ympäristöhallinnon sivuilla lisätietoa maa-ainesten ottamisesta:
www.ymparisto.fi

Ympäristöministeriön Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito -opas [pdf 8,79 Mt]

Vastuuhenkilö

etunimi.sukunimi [at] rusko.fi
Kunnanvirasto
Puhelinnumero: 
044 4333 552
Rakennustarkastaja

Palvelun tuottaa

Vanhatie 5, 21290 Rusko

 • Aukioloajat:
 • ma 8.30 - 15.30
 • ti 8.30 - 15.30
 • ke 8.30 - 15.30
 • to 8.30 - 17.00
 • pe 8.30 - 14.00
   

Ruskon kunnalla on käytössä verkkolaskutus.
Verkkolaskutusosoitteemme ovat:

                                                           Verkkolaskuosoite   Operaattori   Välittäjän tunnus

 • Ruskon kunta/muut                      003702045245100    CGI             003703575029
 • Ruskon kunta/opetus ja keittiö      003702045245300    CGI             003703575029
 • Ruskon kunta/tekninen                 003702045245600    CGI             003703575029

 

 

 

 

 

Puhelinnumero: 
02 4393 511

Suosittele