Etusivu ›› Palveluopas ›› Nuohous

Palveluopas

Nuohous
Nuohouspalvelu on savupiippujen ja muiden hormien putsausta. Tyypillisesti nuohooja kiipeää katolle.

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai ras­kasöljyllä toimiva tulisija hormeineen.

Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

Kerran kahdessa vuodessa nuohotaan yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormei­neen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympäri­vuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoai­neen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.

Kaasukäyttöisten tulisijojen ja hormien kunto tarkastetaan palotarkastuksissa ja tarvitta­essa ne määrätään nuohottaviksi.

Kunnan pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä, että nuohous on suo­ritettava useammin kuin edellä on sanottu. Tulisijan ja hormin rakenteesta tai muista erityi­sistä syistä, esimerkiksi rakennuksen ollessa asumaton tai muutoin poissa käytöstä, kunnan pelastusviranomainen voi sallia nuohouksen tehtäväksi harvemmin. Jos rakennuksen tu­lisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.

Päätös Nuohoustyöohjeesta on Nuohousalan keskusliitto ry:n suosituksen mukainen. Päätöksenä nuohoustyön yksikkömääristä käytetään saman liiton suositusta yksikkö­määriksi. Päätökset taksasta, nuohoustyöohjeesta ja yksikkömääristä ovat nähtävillä nuohoojilla ja pelastusviranomaisilla.

Pelastuslaki muuttuu 1.1.2019 nuohouksen osalta siten, että pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Käytännössä kiinteistön omistaja saa valita vapaasti nuohoojan viimeistään 1.7.2019, jolloin laissa oleva siirtymäaika umpeutuu. Nykyisillä voimassa olevilla nuohoussopimuksilla on irtisanomisaika, joka päättyy kesäkuun lopulla 2019.

Mikä säilyy ennallaan:

  • Kiinteistöllä säilyy nuohousvelvoite, josta kiinteistönomistaja huolehtii.
  • Nuohoustyön sisältö pysyy samana.
  • Nuohouksen määrävälit pysyvät ennallaan: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.
  • Nuohoojalla on velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista: tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet.

 

Mikä muuttuu:

  • Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää nuohoustoimintaa.
  • Nuohooja hinnoittelee vapaasti oman työnsä.
  • Nuohouksesta syntyvät reklamaatiot käsittelee jatkossa kuluttaja-asiamies tai kunnan kuluttajaneuvoja.
  • Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle suoritetusta nuohoustyöstä todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.
  • Nuohoojan tutkintorakenteeseen tulee muutoksia. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

 

Pelastuslain muutos nuohouksen osalta tulee voimaan 1.1.2019, jolloin Varsinais-Suomessa osa nuohouspiireistä on niin sanotun vapaan nuohouskilpailun alaisia. Näiden nuohouspiirien alueella voi kuka tahansa nuohoojan pätevyyden omaava henkilö tarjota lainmukaista nuohouspalvelua. Kaikissa Varsinais-Suomen nuohouspiireissä siirrytään vapaaseen kilpailuun viimeistään 1.7.2019, jolloin lain siirtymäaika on päättynyt.

Seuraavissa Varsinais-Suomen nuohouspiireissä voi 1.1.2019 asiakas valita itse nuohoojan:

Vahto (piiri 23)

Seuraavissa nuohouspiireissä on käytössä piirinuohousjärjestelmä 30.6.2019 asti:

Rusko (piiri 22)

Piirinuohousalueisiin saattaa tulla vielä muutoksia, joten seuraa tilannetta pelastuslaitoksen sivuilta.

Lisätietoja pelastuslaitoksen sivuilta.

Palvelun käyttöönotto

Ota yhteyttä suoraan alla näkyvään nuohoojaan (piirinuohoojajärjestelmä, Mauri Hirvonen, Ruskon nuohouspiiri).

Palvelun tuottaa

Suosittele