Etusivu ›› Palveluopas ›› Nuohous

Palveluopas

Nuohous
Nuohouspalvelu on savupiippujen ja muiden röörien putsausta. Tyypillisesti nuohooja kiipeää katolle.

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai ras­kasöljyllä toimiva tulisija hormeineen.

Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

Kerran kahdessa vuodessa nuohotaan yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormei­neen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympäri­vuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoai­neen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.

Kaasukäyttöisten tulisijojen ja hormien kunto tarkastetaan palotarkastuksissa ja tarvitta­essa ne määrätään nuohottaviksi.

Kunnan pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä, että nuohous on suo­ritettava useammin kuin edellä on sanottu. Tulisijan ja hormin rakenteesta tai muista erityi­sistä syistä, esimerkiksi rakennuksen ollessa asumaton tai muutoin poissa käytöstä, kunnan pelastusviranomainen voi sallia nuohouksen tehtäväksi harvemmin. Jos rakennuksen tu­lisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.

Päätös Nuohoustyöohjeesta on Nuohousalan keskusliitto ry:n suosituksen mukainen. Päätöksenä nuohoustyön yksikkömääristä käytetään saman liiton suositusta yksikkö­määriksi. Päätökset taksasta, nuohoustyöohjeesta ja yksikkömääristä ovat nähtävillä nuohoojilla ja pelastusviranomaisilla.

Varsinais-Suomessa on käytössä piirinuohoojajärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että piirinuohoojat ovat tehneet pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen nuohoustoiminnasta. Lisätietoja pelastuslaitoksen sivuilta (linkki pelastuslaitoksen palvelukorttiin) sivuilta.

Palvelun käyttöönotto

Ota yhteyttä suoraan alla näkyviin nuohoojiin.

Palvelun tuottaa

Käyntiosoite Kaukorannantie 52, 21570 Sauvo

Y-Tunnus 2342768-0

Puhelinnumero: 
044 0262 663

Suosittele