Etusivu ›› Palveluopas ›› Seudullinen Paivahoito

Palveluopas

Seudullinen päivähoito
Turun seudun sopimus päivähoidon seudullisesta yhteistoiminnasta

Seuraavat kunnat ovat sopineet lasten päivähoidon seudullisesta yhteistyöstä:

Auran kunta, Kaarinan kaupunki, Liedon kunta, Maskun kunta, Mynämäen kunta, Naantalin kaupunki, Nousiaisten kunta, Paimion kaupunki,
Paraisten kaupunki, Raision kaupunki, Ruskon kunta, Sauvon kunta ja Turun kaupunki

Sopimuksen perustella lapsen päivähoito voidaan järjestää sopimukseen liittyneessä muussa kunnassa/kaupungissa kuin kotikunnassa/ -kaupungissa, jos perhe muuttaa sopimuskuntien välillä toimintavuoden aikana. Kunta ei kuitenkaan ole velvollinen myymään ulkokuntalaiselle palvelujaan tai ostamaan asukkailleen toisen kunnan palveluja. Päätös seutupaikan ostamisesta tehdään maksimissaan kulumassa olevan toimintavuoden loppuun asti.

Kunnan viranhaltija tekee päivähoitopaikan ostamisesta tai myymisestä päätöksen neuvoteltuaan asiasta toisen kunnan ja perheen kanssa. Päätöstä tehtäessä tarkastellaan seuraavia tekijöitä: päivähoitopaikkojen riittävyys oman kunnan asukkaille, taloudelliset vaikutukset ja mahdollisuus tuottaa itse ko. palvelu

1. Lapsen hoitopaikka säilyy edellisessä kotikunnassa
Perheen muuttaessa toiseen Turun kaupunkiseudun sellaiseen kuntaan, joka on tämän sopimuksen osapuoli, hoitopaikka voi säilyä entisessä kotikunnassa enintään toimintavuoden (1.8.–31.7.) loppuun.

Tällöin perhe tekee päivähoitohakemuksen uuteen kotikuntaansa ja esittää halukkuutensa säilyttää lapsensa hoitopaikka vanhassa kotikunnassa enintään toimintavuoden loppuun saakka. Hakemus tulee toimittaa uuteen kotikuntaan välittömästi kun muuttoajankohta on tiedossa. Hakemuksen perusteella uusi kotikunta tekee päätöksen hoitopaikan mahdollisesta ostamisesta ja sopii asiasta vanhan kotikunnan kanssa.

Perheen tulee toimittaa voimassa olevat tulotiedot uuteen kotikuntaan, joka tekee asiakasmaksupäätöksen ja perii päivähoitomaksun perheeltä.

2. Lapsi aloittaa uudessa kotikunnassa ennen kotikunnan muutosta
Perhe voi hakeutua tulevan kotikunnan tuottamaan kunnalliseen tai kunnan ostamaan päivähoitoon jo toimintakauden alusta, vaikka perheen muutto uuteen kuntaan ajoittuisikin keskelle toimintakautta.

Tällöin perhe tekee päivähoitohakemuksen uuteen kotikuntaansa ja esittää halukkuutensa aloittaa lapsensa päivähoito uudessa kotikunnassa ennen muuttoa. Hakemus, josta näkyy muuttoajankohta, tulee toimittaa uuteen kotikuntaan hyvissä ajoin. Hakemuksen perusteella uusi kotikunta tekee päätöksen hoitopaikan mahdollisesta myymisestä ja sopii asiasta vanhan kotikunnan kanssa.

Perheen tulee ilmoittaa myös vanhalle kotikunnalleen, että aikovat hakea tulevan kotikuntansa päivähoitopaikkaa. Ilmoituksen voi tehdä toimittamalla kopion hakemuksesta kotikunnan päivähoidon viranomaiselle.

Vanha kotikunta perii perheeltä päivähoitomaksun muuttokuukauden loppuun saakka.

3. Päivähoidon tiettyjen erityispalvelujen järjestämisestä muussa kuin lapsen kotikunnassa
Kunnat voivat ostaa myös toisen kunnan päivähoidon erityispalveluita, kuten erityispäivähoitoa, vuorohoitoa ja vieraskielistä päivähoitoa enintään toimintavuodeksi kerrallaan silloin, kun myyvällä kunnalla on vapaita hoitopaikkoja.

Hoidon tarpeen jatkuessa seuraavana toimintavuotena voidaan tehdä uusi sopimus.

Tällöin perhe tekee omaan kotikuntaansa päivähoitohakemuksen, josta käy ilmi erityispalvelujen tarve. Kunnan viranhaltija tekee mahdollisesta päivähoitopaikan ostamisesta päätöksen neuvoteltuaan asiasta toisen kunnan ja perheen kanssa.

Hoitopaikan irtisanominen
Hoitopaikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Kuntien välillä irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tästä johtuen lapsen hoidon tarpeen päättymisestä tulisi ilmoittaa kotikuntaan mahdollisimman pian kun viimeinen hoitopäivä on tiedossa.

Muutokset palvelun tarpeessa
Kaikista lapsen hoidontarpeen muutoksista tulee ilmoittaa kotikuntaan.

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuspalvelut
Kunnanvirasto
etunimi.sukunimi [at] rusko.fi
Puhelinnumero: 
044 4333 573
Varhaiskasvatusjohtaja

Suosittele