Etusivu ›› Sisalto ›› Sahkoinen Asiointi
Sähköinen asiointi

Laissa sähköisestä asioinnista (Asetuskokoelman numero 13/2003) on määritelty 4 §:ssä käsitteet seuraavasti:

  1. sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä tarkoitetaan telekopiota (faksia) ja telepalvelua, kuten sähköistä lomaketta, sähköpostia tai käyttöoikeutta sähköiseen tietojärjestelmään, sekä muuta sähköiseen tekniikkaan perustuvaa menetelmää, jossa tieto välittyy langatonta siirtotietä tai kaapelia pitkin; ei kuitenkaan puhelua;
  2. sähköisellä viestillä sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä lähetettyä tarvittaessa kirjalliseen muotoon tallennettavissa olevaa informaatiota; ja
  3. sähköisellä asiakirjalla sähköistä viestiä, joka liittyy asian vireillepanoon, käsittelyyn tai päätöksen tiedoksiantoon

 

Vasemmalla olevasta valikosta voit valita julkaisut ja tiedotteet, lomakkeet tai maksut ja taksat