Etusivu ›› Sisalto ›› Vastaavat Tyonjohtajat
Vastaavat työnjohtajat
Rakennuslupapäätöksessä on mainittu, vaaditaanko kohteeseen vastaavia työnjohtajia.

Riippuen rakennus- tai muutostoimenpiteestä vaaditut työnjohtajat voivat olla:

  • rakennustyön vastaava työnjohtaja
  • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden (KVV) vastaava työnjohtaja
  • ilmanvaihtolaitteiden (IV) vastaava työnjohtaja

Rakennustyön, KVV- ja IV-vastaavan työnjohtajan hyväksyy rakennustarkastaja.

Rakennustyön vastaavan ja erityisalojen työnjohtajien vaatimuksista on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 122 §:ssä. Ensimmäistä kertaa Ruskon kunnassa olevan vastaavaan työnjohtajan on esitettävä todistus suoritetusta tutkinnosta ja selvitys työkokemuksesta. Aikaisemmin hyväksytyn työnjohtajan tulee tehdä ilmoitus työnjohtajaksi ryhtymisestä vastaavaan kohteeseen.

Ilmoitus tehdään vastaavan työnjohtajan kaavakkeella.

Vastaavan työnjohtajan keskeiset tehtävät

Vastaavan työnjohtajan tehtävistä määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa (MRL 122 § ja MRA 73 §)

  • vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty
  • vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille ja että rakennustyö suoritetaan luvan mukaisesti noudattaen rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä
  • vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia tarvittaviin toimiin ryhtymisestä, mikäli rakennustyön aikana havaitaan puutteita tai virheitä
  • vastaava työnjohtaja huolehtii, että luvassa määrätyt katselmukset pidetään riittävän ajoissa
  • vastaava työnjohtaja huolehtii, että työmaalla on käytettävissä kaikki tarvittavat hyväksytyt ja ajan tasalla olevat erityissuunnitelmat.

Samat säännökset koskevat soveltuvin osin myös erityisalan työnjohtajia.