Koira eläinlääkärissä.

Eläinlääkäripalvelut

Ruskon kunnan eläinlääkäripalvelut tuottaa Raision kaupungin eläinklinikka. Kunnan tehtävänä on eläinlääkintähuoltolain nojalla huolehtia eläinlääkäripalvelujen ja elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnan järjestämisestä sekä resurssien varaamisesta valtion vastuulla olevaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan.

Kunnan on järjestettävä arkipäivisin peruseläinlääkäripalvelut hyötyeläimille. Nämä palvelut on järjestettävä myös muille kotieläimille, jos niitä ei muutoin ole yhteistoiminta-alueella saatavissa. Peruseläinlääkäripalveluihin kuuluu tuotantoeläinten ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Lisäksi kunnan on järjestettävä kiireellinen eläinlääkärinapu kaikille kotieläimille kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kunta voi lisäksi vapaaehtoisesti niin halutessaan järjestää kotieläimille peruseläinlääkäripalveluja vaativampia palveluja kuten eri alojen erikoiseläinlääkäripalveluja.

Kunta voi myös hankkia peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun ostopalveluina yksityiseltä palvelujen tuottajalta.