Lääkärillä käsissään punainen sydän.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ruskon kunta haluaa taata asukkailleen laadukkaat hoitajan, lääkärin ja suun terveydenhuollon palvelut Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan kautta. Tutustu palveluihin.

Tekstiviestimuistutus käytössä  

Lääkärin-ja diabeteshoitajan vastaanottoajoista tulee Ruskon terveysasemalta asiakkaille puhelimeen tekstiviestimuistutus heti, kun aika on annettu sekä 24h ennen vastaanoton alkua.


Perusterveydenhuollon asiakasmaksut

Terveyskeskuksen maksu on vuosimaksu 41,80 € / vuosi.

Asiakkaalla on Varhassa oikeus muuttaa maksuvaihtoehtoa. Maksuvaihtoehto on:

 • käyntimaksu 20,90 € / käynti. Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana, jonka jälkeen maksua ei enää peritä.

Asiakkaalla on Varhassa oikeus muuttaa maksuvaihtoehto yhden kerran. Asiakas voi ilmoittaa valintansa ajanvarauksessa, palvelunumerossa (02-313 1141) tai palvelupisteellä ensimmäisellä käynnillä tai kun ensimmäisen käynnin lasku tulee maksettavaksi. Kun muutos on tehty, laskutus korjataan ja lähetetään tarpeen mukaan hyvityslasku ja uusi lasku.

Jos potilas haluaa valita käyntimaksun, siitä tulee ilmoittaa vuoden ensimmäisen käynnin yhteydessä terveysaseman potilastoimiston henkilökunnalle. Valinnasta allekirjoitetaan tällöin suostumus.

Vastaanottoaika tulee peruuttaa edellisenä päivänä klo 15:30 mennessä. Peruuttamatta jätetystä lääkärin tai hammaslääkärin vastaanottoajasta peritään maksu 51,50 € (yli 18 vuotta täyttäneiltä).

Sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä ei peritä maksua.

Turun alueen yhteispäivystyksessä tapahtuneesta päivystyskäynnistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri perii kulloisenkin hinnastonsa mukaisen poliklinikkamaksun.

Maksulliset todistukset

 • Lääkärintodistukset 51,50 €
 • Ajokorttitodistus 61,80 €

Maksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista kalenterivuoden aikana aiheutuville kustannuksille on määrätty 692 euron maksukatto. Maksukattoon sisältyvät palvelut ovat tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 18 vuotta täyttäneeltä potilaalta 22,50 euron maksu hoitopäivältä.

Selventävät linkit yhteen koottuna: 

Perusterveydenhuollon asiakasmaksut

Asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Asiakasmaksupykälä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan päätös asiakasmaksuista v. 2021

Oikaisuvaatimusohje

 


Tarkistathan koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset palveluihimme sekä ajankohtaiset ohjeistukset täältä.

Omahoitolomake

Olemme Ruskon terveysasemalla ottaneet käyttöön Omahoitolomakkeen, jonka toivomme tuotavan täytettynä jokaiselle lääkärin vastaanottokäynnille. Ohesta voit tulostaa ja täyttää omahoitolomakkeen. Niitä on saatavilla myös terveysaseman ulkoseinällä olevasta postilaatikosta ja ilmoittautumisluukulta.

Omahoitolomake Ruskon terveysasema

Maksuvapaudet terveysasemalla v. 2021

Rintamaveteraaneilta, sotainvalideilta ja miinanraivaajilta ei peritä seuraavia joko asiakasmaksulakiin ja -asetukseen tai muuhun päätökseen perustuvia asiakasmaksuja:

 • terveyskeskuksen vuosimaksu,
 • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksu lukuun ottamatta proteettisia hammasteknisiä toimenpiteitä, joista peritään maksut,
 • kotihoidon lääkärin käyntimaksu,
 • kotisairaalan maksu,
 • tilapäisen kotisairaanhoidon maksu,
 • intervallihoidon maksu,
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu,
 • lääkärin tai hammaslääkärin todistuksista perittävä maksu sekä
 • ateriapalvelun kotiinkuljetusmaksu (yksi ateria päivässä),

Sotiemme veteraanien puolisoilta ja leskiltä ei peritä seuraavia joko asiakasmaksulakiin ja -asetukseen tai muuhun päätökseen perustuvia asiakas-maksuja:

 • terveyskeskuksen vuosimaksu,
 • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksu lukuun ottamatta proteettisia hammasteknisiä toimenpiteitä, joista peritään maksut,
 • kotihoidon lääkärin käyntimaksu,
 • kotisairaalan maksu,
 • tilapäisen kotisairaanhoidon maksu,
 • intervallihoidon maksu,
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu,
 • lääkärin tai hammaslääkärin todistuksista perittävä maksu sekä
 • ateriapalvelun kotiinkuljetusmaksu (yksi ateria päivässä),

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan 25.9.2019 § 146 päätöksen mukaisesti Raision ja Ruskon vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleille tarjotaan maksuttomina terveystarkastuksina terveysaseman lääkärin tarkastukset sekä suun tutkimus ja tarvittavat röntgenkuvaukset (ns. Bite-wingkuvat ja/tai ortopantomografia).

Sairaanhoitajan vastaanotolla.

Hoitajan vastaanotto

Ruskon kunnalle terveyspalvelut järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha.

Sairaanhoitajan vastaanotolle aina ajanvaraus (lyhyet sairauslomat, sairaanhoidolliset toimenpiteet, verenpaineseuranta, yli 16-v. rokotukset).

Ajanvaraus  p. 02-4107 204
(Huom! uusi numero)

Kiireellinen ajanvaraus

 • Ma–to klo 8–15:30
 • Pe klo 8–13:30

Kiireetön ajanvaraus

 • Ma–to klo 10–15
 • Pe klo 10–13

Ruskon terveysasema

Ristimäentie 2, 21290 Rusko

Lääkärin ja hoitajan vastaanotto

Ajanvaraus  p. 02-4107 204
(Huom! uusi numero)

 

 • Hammashuolto
  p. 02 4343 746
 • Äitiys- ja ehkäisyneuvolan terveydenhoitaja
  klo 12–13 p. 044 797 1904
 • Lastenneuvolan terveydenhoitaja
  klo 12–13 p. 044 797 1382

Vahdon terveysasema

Jokitie 1, 21310 Vahto 

 • Lastenneuvolan terveydenhoitaja
  klo 12–13 p. 044 797 1934
 • Vahdon vo-sairaanhoitaja paikalla ti, ke, to 19.8.20 alkaen
Lääkärillä käsissään punainen sydän.

Lääkärin vastaanotto

Rokotuksiin pyydetään varaamaan aika.

Tutustu neuvolapalveluihin.

Tutustu laboratoriopalveluihin.

Ajanvaraus  p. 02-4107 204
(Huom! uusi numero)

Huom. tästä numerosta puheluita ei voi kääntää neuvoloihin tai hammashuoltoon, vaan heille on omat numeronsa.

Puhelimessa on vastaajapalvelin, jolle voi jättää takaisinsoittopyynnön, ellei puhelimeen heti vastata. Puheluihin on vastaamassa 3 – 4 hoitajaa.

Kiireellinen ajanvaraus

 • Ma–to klo 8–15:30
 • Pe klo 8–13:30

Kiireetön ajanvaraus

 • Ma–to klo 10–15
 • Pe klo 10–13

Päiväaikainen lääkäripäivystys on keskitetty Ruskon terveysasemalle. Kiireetön lääkärin vastaanotto toimii Vahdon terveysasemalla keskiviikkoisin ja torstaisin, jolloin Vahdon alueen väestöä hoitava lääkäri pitää kiireetöntä vastaanotto- ja neuvolatyötä. Ruskon vastaanotto palvelee koko kuntaa.

Lääkärin vastaanoton jonotilanne 27.1.2023:
Ei-kiireellinen jono lääkärin vastaanotolle: 32 kalenteripäivää

Kiireellisen vastaanoton jono 0-1 arkipäivää.

Hoidon tarpeen arvioi sairaanhoitaja, joka voi tarpeen mukaan myös hoidon antaa, mikäli arvioi sen riittäväksi.

Puhelinaikoihin pyydetään varaamaan etukäteen aika; lääkäri tai hoitaja soittaa kotiin.

Kuulovammaisten tekstiviestipalvelu p. 044 797 1723.

Ruskon terveysasema

Ristimäentie 2, 21290 Rusko

Ajanvaraus  p. 02-4107 204
(Huom! uusi numero)

 • Lääkärin ja hoitajan vastaanotto

 

 • Hammashuolto
  p. 02 4343 746
 • Äitiys- ja ehkäisyneuvolan terveydenhoitaja
  klo 12–13 p. 044 797 1904
 • Lastenneuvolan terveydenhoitaja
  klo 12–13 p. 044 797 1382

Vahdon terveysasema

Jokitie 1, 21310 Vahto 

 • Lastenneuvolan terveydenhoitaja
  klo 12–13 p. 044 797 1934
Lapsi hammaslääkärillä.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon Ruskon kunnalle järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Hammashoitolat toimivat Ruskon ja Vahdon terveysasemien yhteydessä.

Hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa 

Päivitys 8.9.2022

Elokuussa 2022 suun terveydenhuollossa puheluihin vastattiin keskimäärin 2 minuutissa, pisin vasteaika oli 18 min. Takaisinsoiton valinneille soitettiin keskimäärin 36 minuutin sisällä. Pisin vasteaika oli 195 min.

Suun terveydenhuollon odotusajat 2021.

Klikkaamalla kuvaa pääset laajempiin  odotusaikatietoihin Raision sivuille.

Odotusajat kiireettömään hoitoon päivitämme, kun se koronatilanteen huomioiden normalisoituu.

Ajanvarauspuhelin, p. 02 4343 746

 • Särkyajanvarus ma – pe klo 8–10
 • Kiireetön ajanvaraus ma–to klo 10–15 ja pe klo 10–13:30.
 • Ajan peruutukset myös sähköpostitse: peruutus.hammashuolto [at] raisio.fi.
 • Hammaslääkäripäivystys p. 02 3131 564
 • Viikonloppuisin ja arkipyhinä särkypäivystys T-sairaalan yhteispäivystyksen yhteydessä, osoite Savitehtaankatu 1, Turku, ajanvaraus pakollinen klo 9.00–10:30

Ruskon terveysasema

Ristimäentie 2, 21290 Rusko

 • Lääkärin ja hoitajan vastaanotto
  p. 02 4343 150
 • Hammashuolto
  p. 02 4343 746
 • Äitiys- ja ehkäisyneuvolan terveydenhoitaja
  klo 12–13 p. 044 797 1904
 • Lastenneuvolan terveydenhoitaja
  klo 12–13 p. 044 797 1382

Vahdon terveysasema

Jokitie 1, 21310 Vahto

 • Lastenneuvolan terveydenhoitaja
  klo 12–13 p. 044 797 1934