Ikäihmisten palvelut, hoitotarvikejakelu ja apuvälinelainaus

Ikäihminen, tarvitsetko apua?

Varsinais-Suomen ikääntyneiden keskitetty asiakasohjaus tarjoaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta erilaisista ikääntyneille tarkoitetuista palveluista. Palveluohjauksesta voidaan tarvittaessa myös varata asiakkaalle laaja-alainen palvelutarpeen arviointiaika.

Puhelin palvelee arkisin
suomeksi p. 02 262 6164 (klo 9-15)
ruotsiksi p. 02 262 6174 (klo 9-12)

Palvelun tarjoaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluissa pyritään tukemaan ikäihmisiä ja heidän omaisiaan monipuolisilla ennaltaehkäisevillä palveluilla sekä hoito- ja hoivapalveluilla.

Ruskon kunnan ikäihmisten palvelut järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha.

Yhteystiedot

Kotihoito puh. 050 5651 929

Jokikummun palvelukeskus 

Jokitupa 
Jokitie 1, 21310 Vahto
puh. 040 5628 926

Maunun palvelukoti

Maununkoti
Maununtie 8, 21290 Rusko
puh. 050 565 1928 Maununkoti

Maununtupa
Maununtie 6, 21290 Rusko
puh. 050 565 1926 Maununtupa

Maunun helmi – ikäihmisten neuvonta ja palvelupiste Maununtuvan yhteydessä
Maununtie 6, 21290 Rusko
puh. 044 797 2170

  • perjantaisin klo 10-14
  • Lisäksi puhelinaika tiistaisin klo 14-16
  • myös Maununtuvalla pidettävä päivätoiminta

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikkeet saatavissa yksilöllisen tarpeen mukaisesti noudattaen hoitotarvikejakelun yleisohjetta. Yksilöllinen tarvearvio ja lähete erikois- tai perusterveydenhuollosta.

Hoitotarvikejakelu Rusko

Käyntiosoite:

Ristimäentie 2, 21290 RUSKO

Hoitotarviketilaukset:

puh. 02-4107204 tai sähköpostitse: terveyspalvelut.rusko.alue5@(at)varha.fi

Hoitotarvikejakelun puhelinajat:

Ma-to: 8.00 – 15.30 ja Pe: 8.00 – 13.30

Ruskon hoitotarvikkeet noudetaan Ruskon terveysaseman aulasta noutohyllystä, joka on palvelutiskin suun terveydenhuollon puoleisessa päädyssä terveysaseman aukioloaikoina.

Vahdon terveysasemalta hoitotarvikkeet noudetaan erillisen sopimukset mukaan.

Ruskon Diabeteshoitajan puhelinaika:

Ma, ti, to:  klo 12-13, puh: 044- 7372452

Apuvälinelainaus

Rusko kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen apuvälinekeskukseen.

Apuvälinepalvelut ovat tarkoitettu vajakuntoiselle henkilölle, jonka toimintakyky on rajoittunut vamman, sairauden, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi. Apuvälineen avulla pyritään tukemaan, ylläpitämään tai parantamaan toimintakykyä päivittäisissä toimissa taikka ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä sekä tukemaan itsenäisyyttä.

Apuvälinepalveluja ohjaa valtakunnallinen toimintakäytäntö. Apuvälineisiin ei ole subjektiivista oikeutta. Normaaliin vanhenemiseen liittyvät apuvälineet asiakas hankkii itse. Terveydenhuolto ei korvaa harrastuksessa käytettäviä välineitä. Lisätietoja luovutusperusteista  ja apuvälineistä löydät seuraavasta  Terveyskylästä-linkistä.

Apuväline lyhytaikaiseen tai pitkäaikaiseen tarpeeseen

Apuvälinettä tarvitaan esim. leikkauksen yhteydessä. Lyhytaikaiseen, enintään 3 kk, tarpeeseen tulevia apuvälineitä lainataan Ruskon terveysasemalta. Näitä ovat esim. kyynärsauvat, rollator, wc-korotus. Apuväline pitkäaikaiseen tarpeeseen arvioidaan kuntoutujan ja apuvälinealan asiantuntijan yhteistyönä.

Fysioterapeutti on Ruskon terveysasemalla keskiviikkoisin ja apuvälinepalveluissa voi tulla vastaanotolle klo 13.00 – 15.30 ilman ajanvarausta

Lainatut apuvälineet tulee palauttaa laina-ajan mukaisesti. Jos lainaa on tarve jatkaa, pyydetään ennen laina-ajan päättymistä ottamaan yhteyttä Ruskon terveysasemalle

Joitain erityisohjeita:

  • Jos tarvitset pohjalliset tai jalkineet, ota yhteyttä suoraan fysioterapeuttiin.
  • Jos tarvitset rintaproteesin tai peruukin, ota yhteyttä Kuntoutuspalvelujen osastonhoitajaan p. 044 797 1244 tai terveysaseman henkilökunta voi välittää pyynnön Lifecare viestinä.
  • Jos tarvitset tukisukan, lääkäri arvioi lääketieteellisen perusteen ja paineluokan. Jos perusteet lääkinnällisenä kuntoutuksena täyttyy, lääkäri ohjaa fysioterapeutille. Jos olet jo aikaisemmin saanut tukisukan lääkinnällisenä kuntoutuksena, uutta lääkärin arviota ei tarvita ja voit olla suoraan yhteydessä fysioterapeuttiin

Sairaanhoitoon liittyviä välineitä kuten ortooseja (esim. polvituki), kipsikenkiä tai tukisukkia EI saa apuvälinelainaamosta. Näitä voi kysyä leikkaavalta taholta. Joillakin yksityisillä yrityksillä on tarjolla lainattavia apuvälineitä maksua vastaan.

Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä mm. huolehtimalla riittävistä työvälineistä. Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea työnantajalle.

Asuntoon kiinnitettäviä välineitä voi tiedustella vammaispalvelusta.

Lasten, näön, kuulon, hengityksen, kommunikoinnin ja tietokoneen käytön sekä sähköiset liikkumisen apuvälineet on keskitetty Tyks:n vastaaville klinikoille ja apuvälinekeskukseen.

Opetustoimi on velvollinen järjestämään vammaiselle tai muuta erityistukea tarvitsevalle oppilaalle maksutta koulu- ja luokkakohtaiset apuvälineet perusopetuslain perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi opetusvälineisiin ja oppimateriaaleihin kuuluvat kommunikointia tukevat materiaalit ja välineet, erityispulpetit ja tuolit sekä koulussa esteettömän liikkumisen mahdollistavat luiskat, hissit, kaiteet. Koulun apuvälinepalveluita haetaan kouluterveydenhuollon kautta. Oppilaan henkilökohtaiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet tulevat terveydenhuollon kautta. Peruskoulun yläasteelta alkaen opiskelussa tarvittavat vaativat opiskelun apuvälineet tulevat Kelan kautta.

Kansaneläkelaitos vastaa työssä tai ammatillisessa koulutuksessa suoriutumisessa tarvittavista välttämättömistä kalliista ja vaativista apuvälineistä. Koulutukseen lasketaan mukaan lukiossa ja peruskoulun seitsemännellä tai sitä ylemmällä vuosiluokalla opiskelevan vaikeavammaisen kalliit ja vaativat apuvälineet, jotka ovat opiskelun kannalta välttämättömät.