Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut

Kun potilas tai sosiaalipalveluiden asiakas tuntee tulleensa väärin kohdelluksi hän voi selvittää tilannettaan potilas- tai sosiaaliasiamiehen kanssa.

Potilasasiamies

Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii niiden edistämiseksi. Hän neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta esimerkiksi kohteluun, hoitovahinkoepäilyihin, salassapitoon tai tiedonsaantiin liittyvissä asioissa. Potilasasiamies myös neuvoo muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiamiehen palvelu on maksutonta.

Ajanvaraus puh. 02 313 2399 

Raision ja Ruskon terveyskeskuksen potilasasiamiehinä toimii Tyks:n potilasasiamies.

Potilasasiamiehen puhelinaika on:

  • Ma–pe klo 10.00–12.00
  • To klo 13.00–15.00

Henkilökohtaista tapaamista varten on hyvä varata aika. Ajan voi varata puhelinaikana.

Yhteystiedot

Potilasasiamies puh. 02 313 2399 

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa asiakasta, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia muutoinkin sosiaalitoimen asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies auttaa asiakasta myös muistutusten tekemisessä kohtelusta sosiaalitoimen asiakkaana.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista saat tietoa täältä: Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet – Sosiaali- ja terveysmienisteriö

Yhteydenotto

Ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen täältä.

Yhteystiedot

Sosiaali- ja potilasasiamies Kati Lammi
p. 050 559 0765

Oy Vasso Ab
Läntinen Pitkäkatu 21–23 E, 20100 Turku
www.vasso.fi