Etusivu ›› Tietoa kaupungista ›› Sahkoinen Asiointi ›› Easiointi Varhaiskasvatus
eAsiointi varhaiskasvatus

Tervetuloa Varhaiskasvatuksen eAsioinnin ohjesivulle!

HUOM! TÄMÄN SIVUN LOPUSTA, KOHDASTA MAKSUPÄÄTÖS, LÖYTYY OHJEET TULOTIETOJEN TOIMITTAMISESTA MAKSUN MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN.

JOS TULOTIETOJA EI TOIMITETA, ASIAKASMAKSU VAHVISTETAAN ENIMMÄSMAKSUN MUKAAN.

Linkki Ruskon varhaiskasvatuksen eAsiointiin

Ruskon varhaiskasvatuksen eAsioinnista löytyvät sähköiset varhaiskasvatushakemukset, esiopetukseen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatuksen asiakaspäätökset.

Saat sähköpostiisi tiedon kun päätös hakemastasi palvelusta on tehty.

Ilmoita hakemusta tehdessäsi sähköpostiosoitteesi sähköisen päätöksen lähettämistä varten. Voit antaa luvan sähköisten päätösten välitykseen myös jälkikäteen. Lupa pitää antaa kirjallisena. Lupalomakkeen löydät Lomakkeet -sivulta.

Käytössä on myös sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen.

Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenne-yhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Hoitoaikojen varaaminen auttaa huoltajaa seuraamaan varattujen tuntien määrää ja todellista käytettyä hoitoaikaa. Päiväkodin työntekijät näkevät omassa järjestelmässään huoltajien varaamat hoitoajat ja näin ollen tietävät, milloin kukin lapsi on paikalla. Tämä helpottaa toiminnan järjestämistä sekä henkilöstöresurssin ja ruokapalvelun suunnittelua. Hoitoaikoja pääset ilmoittamaan eAsioinnin etusivulla olevasta linkistä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy hoitosopimuksessa sovittujen hoitotuntien mukaisesti, ei toteutuneiden hoitoaikojen mukaan. Mikäli toteutuneet tunnit ylittyvät hoitosopimuksen mukaisista tunneista työstä tai opiskelusta johtuvista yllättävistä muutoksista, tulee siitä ilmoittaa välittömästi päiväkotiin. Tällöin poikkeuksellisesti laskutetaan käytettyjen tuntien mukaisesti seuraavan korkeamman maksuluokan perusteella.

Aikataulu sähköiselle hoitoaikojen ilmoittamiselle:

 • 16.4.2018 (vko 16) alkaen huoltajat ilmoittavat lastensa toukokuuta koskevia hoitoaikoja eAsiointi-sivuston kautta. Hoitoaikojen ilmoittaminen lukkiutuu edellisen viikon maanantaina klo 8.00.  Esimerkiksi viikon 18 hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään viikon 17 maanantaina (23.4.) ennen klo 8.00. Hoitoaikoja on mahdollista ilmoittaa kerrallaan pidemmälle ajanjaksolle.
 • Käyttöönoton jälkeen hoitoajat ilmoitetaan ainoastaan sähköisenä.
 • 1.5.2018 alkaen huoltajat näkevät päiväkodissa (perhepäivähoidossa myöhemmin) kirjatut toteutuneet hoitoajat. Nämä kirjaukset huoltajat tekevät itse NFC-tunnisteilla päiväkotiin saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa.

 

Ohjeet hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen

Hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia
 

Hoitoaikojen sähköisessä ilmoittamisessa sovittuja käytänteitä:

 • Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat mahdollisimman pitkäksi aikaa kerrallaan, kuitenkin vähintään viikoksi.
 • Varausjärjestelmä lukitsee viikon aina edellisen viikon maanantaina klo 8:00. Esim. viikon 19 hoitoajat tulee ilmoittaa viikon 18 maanantaihin klo 8:00 mennessä. Lukkiutumisen jälkeen muutoksia varattuihin hoitoaikoihin voi tehdä vain henkilökunta.
 • Kuitenkin vuorohoitoryhmässä (Päiväkoti Satumetsä / Korallit vuorohoitoryhmä) hoidossa olevien lasten hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään perjantaina klo 8:00 mennessä, koskien seuraavan viikon jälkeistä viikkoa (10 pv ennen). Esim. viikon 19 hoitoajat tulee ilmoittaa viikon 17 perjantaihin klo 8:00 mennessä.
 • Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa, ilmoitetaan kerralla koko läsnäoloaika (esim. 7:00-16:30).
 • Huoltajat käyttävät hoitoaikojen ilmoittamisen lisäksi myös seuraavia merkintöjä:
  • Muu poissaolo = vapaapäivät (esim. epäsäännöllisestä hoitoajasta johtuva vapaapäivä, huoltajan vuorotyöstä johtuva vapaa, lapsi kyläilee mummulassa tai kummilassa tai mummu tullut kylään ja lapsi kotona jne.)
  • Sairas = jos lapsen sairauspäivä on ennalta tiedossa (esim. ennalta sovittu aika operaatioon toipumisaikoineen)
  • Ennalta ilmoitettu poissaolo = käytetään etukäteen tiedossa olevista lomista (huoltajan loma-aikoina).
 • Mikäli ilmoitat pitkän poissaolon, joka kohdistuu useammalle kuukaudelle, ilmoitus on tehtävä kuukausi kerrallaan (ei siis niputeta eri kalenterikuukausia samaan ilmoittamiseen).
 • Jos käytetään maksuhyvitystä 1.6. – 31.8. välisenä aikana eli ollaan ns. kesäkeskeytyksellä, hoitoaikoja valitulle keskeytysajalle ei tarvitse ilmoittaa lainkaan. Kyseiset kuukaudet voi jättää tyhjäksi. Päiväkodin henkilökunta hoitaa merkinnät.
 • Poissaolon ilmoittaminen. Jos lapsella on vapaapäivä, ilmoita poissaolosta. Kun jokaiselle päivälle on tehty merkintä, henkilökunta tietää poissolosta eikä tarvitse miettiä, onko päivä jäänyt vahingossa tyhjäksi. Tämä koskee myös lapsia, joille on sovittu hoitopäiviksi esim. ma, ke ja pe. Tällöin tiistaille ja torstaille laitetaan poissaolomerkintä. Edellä mainittu ohje ei kuitenkaan päde vuorohoitoryhmän lapsiin.
 • Vuorohoidossa ilmoitetaan vain hoidontarve, ei poissaoloa.
 • Mikäli lapsesi hoidon tarpeessa tapahtuu muutos (esim. sairastuminen), ilmoita siitä ryhmään puhelimitse/ tekstiviestillä niin pian kuin mahdollista.
 • Esiopetusaika on klo 8.30 – 12.30. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, ajat ennen ja jälkeen esiopetuksen kuuluvat täydentävän varhaiskasvatuksen piiriin.
 • Myös pelkästään esiopetukseen osallistuvien lasten osalta ilmoitetaan ajat sähköisesti.

 

Sähköiset hakemukset ja lomakkeet

eAsioinnista löytyvät sähköiset hakemukset varhaiskasvatukseen sekä ilmoittautuminen esiopetukseen.

Täytä lomake huolellisesti ja kirjaa hakemukseen sähköpostiosoitteesi sähköisen päätöksen lähettämistä varten.

Hakemus varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Jos hoidon tarve johtuu työttömän työnhakijan äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta, hakemus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Huoltajat voivat esittää toiveita hoitomuodosta ja -paikasta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan koulua edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan arkipäivisin 4 tunnin ajan esiopetuksen työ- ja loma-aikoja noudattaen. Jos lapsi tarvitsee kuljetuksen esiopetukseen, on siitä täytettävä erillinen anomus. Anomuslomake löytyy Lomakkeet -sivulta.

Sähköiset päätökset

Sähköiset päätökset löytyvät Ruskon varhaiskasvatuksen asioinnista

Saat sähköpostiisi ilmoituksen kun päätös hakemastasi palvelusta on tehty.

Päätös varhaiskasvatuspaikasta
Päätös varhaiskasvatuspaikasta tulee eAsiointiin. Mikäli paikkaa ei oteta vastaan, tulee se perua kahden viikon kuluessa päätöksen vastaanottamisesta sähköpostitse henkilölle Tuula Ala-Karvia, osoite muotoa etunimi.sukunimi (at) rusko.fi.

Päätöksessä näkyvä hoidon laajuus ja järjestämistapa perustuvat ilmoitettuun hoidontarpeeseen. Toimintakauden alkaessa tehdään päiväkodissa hoitosopimus jokaisen lapsen osalta. Tällöin otetaan kantaa lapsen varhaiskasvatusoikeuteen (20 h/vko vai yli 20 h/vko) sekä voidaan vielä tarkentaa hoidon järjestämistapaa (osa-/kokopäivähoito, varatut tunnit).

Ottakaa yhteyttä päätöksessä mainittuun varhaiskasvatuspaikkaan ja sopikaa tutustumiskäynnistä. Lapsen kanssa voi käydä tutustumassa tulevaan hoitopaikkaan useamman kerran, mutta mikäli lapsi jää hoitopaikkaan ilman huoltajaa, laskutetaan varhaiskasvatuksen käytöstä siitä päivämäärästä lukien.

Päätös esiopetuspaikasta
Esiopetuspaikkapäätös ja muut mahdolliset lisätiedotteet tulevat kotiin postitse. 
Jos lapsi tarvitsee kuljetuksen esiopetukseen, on siitä täytettävä erillinen anomus. Anomuslomake löytyy Lomakkeet -sivulta.

Maksupäätös
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään perheen tulojen ja perhekoon perusteella. Mikäli tulotiedot puuttuvat, maksu määräytyy korkeimman taksan mukaan (tarkempia tietoja löydät Maksut ja taksat -sivulta).
Tuloselvityskaavake (tulosselvityskaavakkeen löydät Lomakkeet -sivulta) liitteineen tulee toimittaa uuden toimintakauden alkaessa viimeistään 31.7. mennessä ja hoidon alkaessa kesken toimintakautta, tulee selvitys toimittaa 14 vuorokauden kuluessa hoidon aloittamisesta.

Asiakkaalla on myös mahdollisuus hyväksyä korkein asiakasmaksu, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa (tulotietolomakkeessa tai varhaiskasvatushakemuksessa tulee olla rasti tässä kohdassa).

Linkki maksulaskuriin. Laskurin antama varhaiskasvatusmaksu on arvio.

Kun saat sähköisen maksupäätöksen, tarkista se heti. Tarvittaessa ole yhteydessä henkilöön Katriina Hartikka, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi (at) rusko.fi.

Linkki Ruskon varhaiskasvatuksen eAsiointiin