Etusivu ›› Tietoa kaupungista ›› Yhteystiedot Ja Organisaatio ›› Lautakunnat ›› Tarkastuslautakunta 2017 2021
Tarkastuslautakunta 2017-2021

Lautakunnan kokoonpano

Jäsen Varajäsen
Mauri Laine, pj. Veikko Valtonen
Monika Antikainen, vpj. Saija Ojansuu
Piki Kettinen Anne Sundman
Juha Raatikainen
Heikki Ruuskanen
Lars Karlsson Eero-Tapani Hynynen

 

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Uuden kuntalain (410/2015) mukaan 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Pormestari ja apulaispormestari
  • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
  • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
  • Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

 

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

  • Kunnanjohtaja
  • Kunnanhallituksen esittelijät
  • Lautakuntien esittelijät

 

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Linkki sidonnaisuusrekisteriin