Ruskon kunnan avustukset yhdistystoimintaan

 

Kevään 2021 yhdistysten perusavustusten sekä kulttuuristipendien 

hakuaika on päättynyt. Projektiavustuksia voi yhä hakea. 

 

Avustushakemuksia käsitellään 17.5.2021 alkavalla viikolla. Avustukset pyritään päättämään kuun loppuun mennessä, kuitenkin vasta, kun yhdistykset ovat toimittaneet mahdolliset täydennyspyynnöt.

Linkki yhdistysavustusten hakukaavakkeeseen (avautuu uuteen välilehteen)

Projektiavustuksen hakukaavakkeen kysymykset tutustuttavissa ennakkoon täällä. Linkki pdf -tiedostoon, avautuu uuteen välilehteen.

 

Perusavustusten hakuaika oli 1.-16.5.2021.
 Keväällä 2021 yhdistyksille myönnetään perusavustuksia hakijan vuoden 2020 toiminnan sekä avustuksen käyttötarkoituksen perusteella kunnanhallituksen hyväksymien (29.3.2021 § 68) yleisten avustusehtojen mukaisesti.
 Avustuksia myönnetään liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen, laadunvarmistukseen sekä yhdistystoiminnan kehittämiseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja kylä- ja kotiseututapahtumiin, perusteltuihin tarkoituksiin ja tavoitteiden toteuttamiseen.
 Vuonna 2020 pandemian vuoksi osa yhdistyksiä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa. Avustushakemuksessa yhdistysten on mahdollista tuoda esiin perusteet hakea avustusta korona-ajalta.
 Pisteytystä käytetään harkittavan avustusmäärärahan pohjana suuntaa-antavasti. Pisteytyksessä huomioidaan tarkistettavissa olevat ja vertailukelpoiset kriteerit. Näitä ovat jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä sekä yhdistyksen oma varainhankinta.
 Haettavan avustuksen käyttötarkoitus on kuvattava hakemuksessa mahdollisimman konkreettisesti. Lisäksi ilmoitetaan haettava avustusmääräraha, edellisenä vuonna myönnetty avustusmäärä sekä samaan käyttötarkoitukseen muualta haettu avustuksen määrä.
 Liitteinä toimitetaan
 1) kululaskelma tai rahoitussuunnitelma avustettavaan toimintaan liittyen
 2) tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 3) toimintasuunnitelma
 Kunta voi pyytää myös lisäselvityksiä.
 Myönnettävä avustus on käytettävä mahdollisimman yleishyödyllisesti.
 Perusavustukset jaetaan määrärahojen puitteissa mutta talousarvioon varatusta määrärahasta voi myös jäädä jakamatta. Avustusta ei voida myöntää enempää kuin mitä hakija on hakenut. Määrärahajakauma eri avustusten kesken on suurin piirtein sama kuin edellisenä vuonna, mutta lopullinen toteutuma riippuu sekä avustusta hakeneiden että haettujen avustusten rahallisista kokonaismääristä.

 

 

Projektiavustukset 

Projektiavustusten haku avataan 1.5.2021.

Projektiavustukset ovat kohdeavustuksia. Projektiavustuksiin on varattu kuluvan vuoden talousarvioon oma määrärahansa. Avustuksia voi hakea avustettavaan toimintaan vapaamuotoisesti määrärahan puitteissa koko vuoden. Hyvinvointitoimiala voi vuoden aikana tarkentaa projektiavustuksin avustettavia teemoja. Avustuspäätökset valmistelevat hyvinvointitoimialan viranhaltijat. Avustuspäätökset päätetään hallintosäännön mukaisesti.

 

Projektiavustuksia myönnetään hyvinvointiohjelmasta nouseviin ilmiöiden ratkaisemiseen: 

  • Lasten ja nuorten liikkumattomuus ja ylipaino
  • Ikäihmisten yksinäisyys

Projektiavustuksia ei myönnetä täydentämään perusavustusta. Projektiavustuksen saaminen rajataan alkuvaiheessa yhteen avustukseen (500 euroa) per yhdistys. Projektiavustuksen määrärahasta osa (500 euroa) kohdennetaan vapaaehtoisten palkitsemiseen (hyvinvointilautakunta 18.3.2021 §6).

 

 

 

Lisätietoa:

kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Jari Hjelm, puh.  044 4333 671
hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen, puh. 044 4333 523