Ruskon kunnan avustukset

 

Ruskon kunta myöntää vuosittain ruskolaisille rekisteröityneille yhdistyksille perusavustukset.

Perus- eli toiminta-avustusten hakuaika on 20.4. – 29.5.2020.

 

Avustusta haetaan ensisijaisesti verkossa. Ohessa linkit hakemuksiin (4 kpl):

Kysymykset ennakkoon tutustuttaviksi

Avustusten myöntämisen ehtoja on tarkennettu seuraavasti:

  • Toimintaa järjestävien yhdistysten tulee huolehtia, että ohjaavat henkilöt (esim. valmentajat ja ohjaajat) tuntevat ja noudattavat toiminnassaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakia
  • Liikuntajärjestöjen toimintaan osallistuville on tiedotettava ”Et ole yksin” -yhteydenottokanavasta
  • Liikuntaharrastustoimintaa järjestävien yhdistysten tulee ottaa toiminnassaan systemaattisesti käyttöön ohjeet loukkaavan kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän vastaiseen työhön. Ohjeiden tulee sisältää ohjaajien ja valmentajien kouluttamisen.Ruskon kunta tiedottaa em. teemoista järjestettävästä koulutuksesta.

Toiminta-avustuksen lisäksi kaikki ruskolaiset rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea myös projektiavustusta, jota myönnetään poikkeustila-aikana viikoittain.

 

Projektiavustuksen hakuohje

Projektiavustuksen sähköinen hakulomake

 

Kaikkien avustusten hakijoita pyydetään täyttämään ensisijaisesti sähköinen avustushakemus.

Hakemukset voi lähettää osoitteeseen: ”Avustukset, hyvinvointitoimiala, Ruskon kunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko

 

 

Lisätietoa:

Perusavustukset ja projektiavustukset:
hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen 044 4333 523
kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Jari Hjelm 044 4333 671