Linnunmunia pesässä.

Yhteystiedot

Mikko Hulkkonen

Hyvinvointijohtaja

Puhelin

0444 333 523

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Kunnan strategia ja hyvinvointiohjelma

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 29.1.2018 Ruskon kunnan uuden kuntastrategian.

Strategiassa kunta päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia perustuu arvioon kunnan nykytilasta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Valtuusto totesi strategiaa hyväksyessään, että sitä konkretisoidaan hyvinvointi-, elinvoima- ja osallisuusohjelmien sekä talousarvion ja taloussuunnitelmien avulla taloustyöryhmän toimesta.

Ruskon kunnan hyvinvointiohjelma vuosille 2023-2025