Kuvakollaasi erilaisista harrastustoimista.

Yhteystiedot

Mikko Hulkkonen

Hyvinvointijohtaja

Puhelin

0444 333 523

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Varsinais-Suomen hyvinvointikertomus

Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus 2018 on valmistunut. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan maakunnan väestön hyvinvoinnin tilaa, hyvinvointipuutteita ja toimintaympäristön muutosta, jolla on vaikutusta väestön hyvinvoinnin kehittymiseen.

Alueellinen hyvinvointikertomus pohjautuu pitkälti maakunnan keskiarvoihin ja niiden vertailuun kansalliseen keskiarvoon ja Pirkanmaan maakuntaan, joka on Varsinais-Suomen näkökulmasta lähin verrokkimaakunta. Maakunta koostuu 27 kunnasta, joiden väestön hyvinvoinnin tila ja niihin liittyvät puutteet vaihtelevat suuresti.