Kuvassa on sudenkorento korrella.

Kulttuurihyvinvointi

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan taiteilla voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia sairauksien ennaltaehkäisyssä, terveyden edistämisessä, sairauksien hoidossa ja niiden hallinnassa. Lääkäriliitto Duodecimin mukaan Kulttuurin harrastaminen vaikuttaa terveyteen,
hyvinvointiin ja elinikään merkittävästi.

Kulttuuriin osallistuminen ja taiteen menetelmät ehkäisevät tutkitusti syrjäytymistä, tuottavat kuulluksi ja osalliseksi tulemisen kokemuksia sekä lisäävät elämänlaatua koetun terveydentilan parantuessa. Kulttuuriin osallisuus, kulttuuriharrastukset ja kulttuurin menetelmät kehittävät ongelmanratkaisukykyä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä lisäävät itsetuntemusta ja parantavat itsetuntoa.

Ruskon kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelma luo puitteet ja kuvailee kuntalaisten kulttuurihyvinvointipalveluita.
Käsillä oleva suunnitelmaversio on luonnos, jota täydennetään säännöllisesti.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma:

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma [pdf]

[]