Yhteystiedot

Jari Hjelm

Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö

Taiteesta hyvinvointia TaikuSydän

Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin tunnistetaan yhä paremmin osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja kokonaisvaltaista hyvää elämää.  Viime vuosina taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalveluiden tuottaminen on lisääntynyt huomattavasti. Vuonna 2010 käynnistynyt valtakunnallinen  Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia (Taiku)-toimintaohjelma (2010-2014) antoi sysäyksen laajalle hallinnonrajat ylittävälle kehittämistoiminnalle.