Työllisyys

Avoimet työpaikat

Ruskon kunnan avoimet työpaikat löydät Kuntarekrystä.

Kuntarekrystä löydät avoimet työpaikat kunnissa, kuntayhtymissä ja kuntien omistamissa yrityksissä kaikkialta Suomesta.

Kunta työllistää myös seuraavin tavoin määrärahojen puitteissa:

 • kunnan omat kesätyöpaikat 15-18-vuotiaille
 • nuorten kesätyötuki 15-18 –vuotiaille
 • harjoittelupaikat
 • tukityöllistäminen
 • kuntouttava työtoiminta
 • oppisopimuskoulutus
 • työkokeilu

Tietoa työnantajalle Ruskon kunnan kesätyösetelistä

Ruskon kunta maksaa taloudellista tukea niille työnantajille (yrityksille/yhteisöille), jotka työllistävät kesäkauden aikana ruskolaisia nuoria, joille on myönnetty kesätyöseteli. Kesätyösetelin voi käyttää myös muualla kuin Ruskolla toimiva työllistäjä. Yksi työllistäjä voi saada tukea neljästä kesätyösetelillä palkatusta nuoresta. Omien lasten työllistämistä omassa taloudessa ei hyväksytä tuen piiriin, yritystoiminnassa kylläkin. Ruskon kunnan kesätyöseteli on myönnetty 20 ensimmäiselle hakemuksensa jättäneelle, hakukriteerit täyttäneelle nuorelle.

Tukea yritykselle myönnetään 360 € yhtä kesätyöseteliä ja palkkatietoja vastaan. Kunnan maksama tuki voi kuitenkin maksimissaan olla 50 % työllistettävän nuoren palkkamenoista. Täyden tuen saa 720 € palkkamenosta. Tuen maksamisen edellytyksenä on seuraavien ehtojen täyttyminen:

 • nuorelle on myönnetty Ruskon kunnan kesätyöseteli
 • työaika on vähintään 6 h /päivä
 • työsuhteen kesto on vähintään 1 kk
 • työnantaja on huolehtinut palkanmaksuun liittyvistä sivukuluista ja vakuutusturvasta

Tuki maksetaan työnantajalle (yritykselle/yhteisölle) jälkikäteen, hakemuksesta, jossa on:

 • kesätyöseteli, alkuperäinen, takana olevat tiedot täytettyinä
 • hakemus tulee olla jätettynä 30.11.2021 mennessä, skannattuna kaksipuoleisena osoitteeseen rusko(at)rusko.fi (otsikoksi ”Kesätyöseteli”) tai postiosoitteeseen Ruskon kunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko, kuoreen merkintä ”Kesätyöseteli”
 • kunta maksaa tilityksen neljän viikon kuluessa

Lisätietoja antaa kesätyökoordinaattori Siina Saarela, puh. 0444 333 522  siina.saarela@rusko.fi

vero.fi
palkka.fi

Ohjeet työnantajalle kesätyösetelin lunastamiseen


Työnantaja (yritys/yhteisö), toimi näin:
 

Kun sopiva kesätyöntekijä on löytynyt, tarkista, onko hänelle myönnetty Ruskon kunnan kesätyöseteli.
Tee nuoren kanssa työsopimus, josta käy ilmi kesätyön alkamis- ja päättymispäivä, tuntimäärä sekä työtehtävät.
Kun kesätyö on päättynyt, maksa nuorelle palkka. Muistathan myös kirjoittaa nuorelle työtodistuksen kesätyöstä.
Täytä nuoren toimittaman kesätyösetelin takasivu kokonaan.
Maksamme 360 €:n kesätyösetelituen palautettujen dokumenttien perusteella. Palauta seteli täytettynä 30.11.2021 mennessä.

Kesätyösetelin palautus:

Ruskon kunta
Vanhatie 5
21290 RUSKO

tai skannattuna, kaksipuoleisena, osoitteeseen rusko(at)rusko.fi

Huomioithan myös, että kesätyösetelikorvausta ei makseta, jos kesätyöntekijälle ei ole maksettu ehtojen mukaista palkkaa, dokumentit ovat puutteellisia tai niitä ei ole palautettu ajoissa. Voit käyttää esim. Palkka.fi -ohjelmaa palkan maksuun ja tulostaa palkkalaskelman kirjautumalla palveluun.

Lisätietoja antaa:

kesätyökoordinaattori Siina Saarela, puh. 0444 333 522  siina.saarela@rusko.fi