Asemakaavan muutos ja laajennus, Ruskon keskusta, Kirkonkylä

Asemakaavan muutos ja laajennus, Ruskon keskusta, Kirkonkylä:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Ruskon keskusta, Kirkonkylä [pdf]

Kaavaselostus - Ruskon keskusta, Kirkonkylä [pdf]

Asemakaavakartta - Ruskon keskusta, Kirkonkylä [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 29.9.2014 § 50