Henkilöitä kävelemässä lumisella tiellä.

Mika Heinonen

Tekninen johtaja

Puhelin

044 4333 551

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Kadut ja tiet

Ruskon kunnan liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito

Ruskon kunnan liikenneväylien, kuten kaavateiden ja kevytväylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito kuuluu teknisten palvelujen tehtäväalueeseen. Lisäksi kunnassa on laaja yksityistieverkosto, joita hoitavat yksityistiekunnat. Kaavateiden kunnossapito hoidetaan pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta.

Ruskon kunnan ylläpitämät tiet

Teknisten palvelujen tehtäväalueeseen kuuluu Ruskon kunnan vastuulla olevien liikenneväylien kunnossapidosta huolehtiminen. Kaavateiden kuivatus-, liikenneturvallisuus- ja pienkunnostustyöt hoidetaan kunnan omalla työvoimalla. Urakoitsijatyönä teetetään pölynsidonta-, auraus-, hiekoitus- ja muut kunnossapitotyöt.

Infograafi katualueiden hoidosta.

Väyläviraston ja ELY-keskusten ylläpitämät tiet

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa liikenne.palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ruskolla ELY-keskuksen teitä ovat:

·        Vahdontie ·        Leinaistentie
·        Hujalantie ·        Nousiaistentie
·        Kaharintie ·        Paattistentie
·        Liukolantie ·        Lavamäentie
·        Inkistentie ·        Kukartintie
·        Pakaistentie ·        Järvijoentie
·        Valpperintie

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa liikenne.palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 9–16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella.

Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Tievalaistus

Tievalaistuksen paloajat sekä huolto

Ruskon kunnan alueella tievalaistuksen vuotuinen paloaika on elokuun lopusta toukokuun alkuun. Tievalaistuksen vuorokautiset paloajat ovat iltahämärästä puoleen yöhön sekä aamuhämärän aikana. Tievalaistus on poiskytkettynä klo 24.00–5.30 välisenä aikana. Ydinkeskustassa tievalaistus on päällä koko yön.

Tievalaistuksen huollot tuotetaan ostopalveluina ja niitä tehdään puolentoista kuukauden välein. Tievalaistuksen korjauksia suoritetaan myös varsinaisten huoltojen välissä, jos ilmenee useampia vikoja.

Yksityistiet

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tieosakkaat voivat järjestäytyä tiekunnaksi, mikäli osakkaita on useita ja/tai tienpito konsensusperiaatteella alkaa käydä vaivalloiseksi.

Ruskon kunta jakaa vuosittain perusparannus- ja kunnossapitoavustuksia (noin 50 000–90 000 €) järjestäytyneille tiekunnille. Avustusasiat valmistellaan Teknisissä palveluissa ja avustuspäätökset tekee tekninen lautakunta. Yksityisteiden hoitoon ja ylläpitoon liittyviin asioihin löydät lisätietoja Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Avustushakemusten viimeinen jättöpäivä on 26.4.2024

Avustushakemuskaavakkeen voit täyttää/tulostaa tästä: Avustushakemus