Ikoni tietosuoja.

Tietosuoja

Yleistä

EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Tämän asetuksen myötä organisaatioiden henkilötietojen käsittelyyn on tullut uusia velvotteita. Tämän sivun tarkoitus on informoida Ruskon kunnan henkilötietojen käsittelystä. Tällä tietosuojan pääsivulla kerrotaan yleisiä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä asioita. Tarkemmin henkilötiedoista kerrotaan Henkilörekisterit -alasivulla, jossa on listattuna kaikki Ruskon kunnan henkilörekisterit ja niiden tarkemmat tiedot.

Tietosuojavastaava

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti Ruskon kunnassa on nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavana toimii Jarko Rahkala, sähköposti: etunimi.sukunimi[at]rusko.fi, puhelin 044 4333 664. Tietosuojaan liittyvissä yleisissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä häneen. Tarkempia tietoja yksittäisistä rekistereistä saat rekisterikohtaisen yhteyshenkilön kautta. Heidät on nimetty Henkilörekisterit -alasivulla olevissa tarkemmissa rekisterien kuvauksissa.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä Ruskon kunnan henkilörekistereissä toimii lautakunta, jonka toimintaan kyseinen rekisteri kuuluu. Joissain rekistereissä rekisterinpitäjänä on kunnanhallitus. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt mainitaan tarkemmissa tiedoissa Henkilörekisterit -alasivulla.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus antaa rekisteröidylle henkilölle erilaisia oikeuksia. Henkilön halutessa käyttää oikeuksiaan, hänen tulee saapua Ruskon kunnanvirastoon sen aukioloaikana ja todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella (passi tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilötodistus). Henkilöllisyyden tarkistaminen on välttämätöntä jotta henkilötietoja luovutetaan vain oikealle henkilölle. Kunnanviraston vastaanotossa rekisteröity voi täyttää lomakkeen, jolla kertoo mitä oikeuksiaan haluaa käyttää ja miten.

Kunnan ollessa rekisterinpitäjä, rekisteröidyn on hyvä huomioida, että suuri osa kunnan suorittamasta henkilötietojen käsittelystä on lakisääteisen tehtävän hoitamista. Siten seuraavassa listatut rekisteröidyn oikeudet ovat rajattuja jos jokin lakisääteinen velvoite estää esimerkiksi henkilötietojen poistamisen tai käsittelyn rajoittamisen.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietää, käsitteleekö Ruskon kunta sinua koskevia tietoja. Meillä on velvollisuus antaa sinulle pääsy henkilötietoihisi esimerkiksi kopioina asiakirjoistasi. Huomaathan, että oikeutesi on henkilökohtainen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset sinua koskevat tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vaatia Ruskon kuntaa poistamaan tietosi rekisteristään. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu lakiin. Myös joidenkin asiakassuhteiden ylläpito vaatii henkilötietojen säilyttämistä, jolloin tietojen poistaminen on mahdollista vain päättämällä asiakassuhde.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröity voi vaatia, ettei hänen tietojaan saa käsitellä silloin, kun rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on erityisessä tilanteessa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vaatia Ruskon kuntaa luovuttamaan tietosi sinulle toiseen järjestelmään siirrettäväksi. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu lakiin.

Henkilörekisterit

Henkilörekisterit on jaoteltu kokonaisuuksiin. Kukin kokonaisuus sisältää useamman henkilörekisterin. Varhaiskasvatuksen osalta asiaan liittyvää tietoa löytyy Ruskon kunnan sivulta  kohdasta  Kasvu-ja-oppiminen / Varhaiskasvatus / eAsiointi-ja-palveluohjaus.

Hyvinvoinnin toimialan rekisterit:

Hyvinvoinnin toimialan rekisterit [pdf]

Kirjanpidon rekisterit:

Kirjanpidon rekisterit [pdf]