Yhteystiedot

Erkki Korpela

Liikuntapalveluvastaava

Puhelin

044 4333 669

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Erityisryhmien liikunta

Ruskon kunta tarjoaa erityistä tukea tarvitseville olosuhteet liikunnallisesti aktiiviseen arkeen. Ruskon kunta tarjoaa erityistä tukea tarvitseville myös saattajakortin, jonka tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Saattajakorttia voit hakea lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

Saattajakorttipalvelut Ruskolla:

  • Kulttuuripalveluiden omat tapahtumat
  • ​Ruskotalo

Lisätietoa saattajakortista

Turun seudun 11 kunnassa, Kaarinassa, Liedossa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla, Sauvossa ja Turussa, on käytössä yhteinen Saattajakortti.  Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin. Vaikeavammaisille, joilla on perusteltu kahden avustajan tarve, voidaan myöntää kaksi korttia. Uimahalleissa, kunto- ja liikuntasaleissa sekä kulttuurikohteissa toiminnan tulee olla  kunnan järjestämää. Kortti ei siis yleensä oikeuta sisäänpääsyyn muiden tahojen kunnan tiloissa järjestämiin tilaisuuksiin. Kortin käyttöpaikat ovat nähtävissä www.liiku.fi/saattajakortti -sivuilta, kuntien verkkosivuilta ja liikuntapalveluissa. Kortin käyttömahdollisuuksista voi kysyä myös kustakin vierailukohteesta.

Saattajakortin hakeminen

Turun seudun kunnissa asuvalla henkilöllä, jolla on avustajan tarve, on mahdollisuus hakea Saattajakorttia koti- tai asuinkunnastaan. Kortin myöntää kunnan liikunta- tai sosiaali- ja terveyspalvelut hakemuksen perusteella. Korttia anottaessa tulee esittää kuntoutus- tai palvelusuunnitelma tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön (esim. lääkäri, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja) lausunto. Näkövammaiset saavat kortin myös esittämällä Näkövammaisten liitto ry:n näkövammaiskortin.

Kortti on avustettavan henkilökohtainen ja sen olemassaolo tulee esittää kassalla tai lippuja ennakkoon varatessa. Kortin haltijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Saattajana voi toimia kulloinkin eri henkilö. Kortin haltija valitsee avustajan ja vastaa hänen kelpoisuudestaan tehtävään (yleisissä pukuhuoneissa avustajan tulee olla samaa sukupuolta). Kortti on voimassa määräajan, enintään viisi vuotta kerrallaan. Korttia uusittaessa toimitaan saman käytännön mukaisesti kuin uutta korttia haettaessa.

Sairaaloiden osastot, laitoshoidon yksiköt ja palveluasumisen toimipisteet voivat anoa Saattajakorttia osasto-, laitos- tai toimipaikkakohtaiseen käyttöön. Toimipaikkakohtaista korttia käytettäessä henkilökuntaan kuuluva voi toimia avustajana useammalle ryhmään kuuluvalle avustettavalle. Saattajan henkilöllisyys tulee todistaa työpaikan henkilökortin avulla.

Saattajakorttihakemus:

Saattajakorttihakemus [pdf]

Tutustu Saattajakorttien rekisteritietoihin Hyvinvoinnin toimialan rekisteriyhteenvedosta (löytyy sivun alalaidasta) kohdasta Ruskon kunnan Saattajakorttien asiakasrekisteri.