Yhteystiedot

Kai Laitinen

Johtava rehtori

Puhelin

044 4333 645

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Anna-Sofia Kraapo

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 541

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Toimipisteet

Hiidenvainion koulu

Kuppikiventie 4, 21290 Rusko

Sähköposti:
hiidenvainion.koulu@rusko.fi

Opettajien puhelinnumero
044 4333 693

Aamu- ja iltapäiväohjaajien puhelinnumero
044 4333 691

Esittely

Kirkonkylän ja Hiidenvainion koulut muodostavat yhdessä hallinnollisen kokonaisuuden, jossa tarjotaan opetusta vuosiluokilla 1–6. Hiidenvainion koulun tiloissa toimii myös eskari. Yhteistyö pienten ja isojen oppijoiden välillä on koulussamme luontevaa. Esiopetus ja perusopetus muodostavatkin johdonmukaisesti etenevän ja joustavan kokonaisuuden.

Koulussa on noin 300 oppilasta, jotka opiskelevat 14 eri perusopetusryhmässä. Hiidenvainion koulussa toimii myös 1.-2. luokkien erityisopetuksen pienryhmä.

Koulumme ilmapiiri on myönteinen, osallisuutta edistävä ja kannustava. Painotamme toiminnassamme avoimuutta, yhteisöllisyyttä, sosiaalisia taitoja, toisen huomioonottamista, vastuuntuntoa, kestävää kehitystä ja monikulttuurisuuden hyväksymistä. Kiinnitämme erityisesti huomiota turvallisen kouluympäristön luomiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn.

Kirkonkylän ja Hiidenvainion kouluissa jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen. Oppilaita ohjataan asettamaan itselleen yksilöllisiä ja yhteisiä tavoitteita. Arviointia annetaan koko oppimisprosessin ajan ja se on luonteeltaan rakentavaa ja osallisuuteen kannustavaa.

Toiminnallisuus, ilmiöpohjainen oppiminen sekä taito- ja taideaineet näkyvät vahvasti koulumme arjessa. Käytämme monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunneilla. Joustavat opetusjärjestelyt, ajanmukaiset opetusmenetelmät ja henkilökunnan tekemä tiivis yhteistyö tukevat päämäärien saavuttamista.

Oppilaskunnan toiminta on vireää, ja vanhempainyhdistys Silta-ry on aktiivisesti mukana koulun toiminnassa.

Tervetuloa tutustumaan ja opiskelemaan Kirkonkylän ja Hiidenvainion kouluihin!

Katso yhteyshenkilöt

Jyrki Anttila

Rehtori

Puhelin

044 4333 650

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Kirkonkylän koulu

Talkootie 2, 21290 Rusko

Sähköposti:
kirkonkylan.koulu@rusko.fi

Opettajien puhelinnumero
044 4333 655

Esittely

Kirkonkylän ja Hiidenvainion koulut muodostavat yhdessä hallinnollisen kokonaisuuden, jossa tarjotaan opetusta vuosiluokilla 1–6. Hiidenvainion koulun tiloissa toimii myös eskari. Yhteistyö pienten ja isojen oppijoiden välillä on koulussamme luontevaa. Esiopetus ja perusopetus muodostavatkin johdonmukaisesti etenevän ja joustavan kokonaisuuden.

Koulussa on noin 300 oppilasta, jotka opiskelevat 14 eri perusopetusryhmässä.

Koulumme ilmapiiri on myönteinen, osallisuutta edistävä ja kannustava. Painotamme toiminnassamme avoimuutta, yhteisöllisyyttä, sosiaalisia taitoja, toisen huomioonottamista, vastuuntuntoa, kestävää kehitystä ja monikulttuurisuuden hyväksymistä. Kiinnitämme erityisesti huomiota turvallisen kouluympäristön luomiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn.

Kirkonkylän ja Hiidenvainion kouluissa jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen. Oppilaita ohjataan asettamaan itselleen yksilöllisiä ja yhteisiä tavoitteita. Arviointia annetaan koko oppimisprosessin ajan ja se on luonteeltaan rakentavaa ja osallisuuteen kannustavaa.

Toiminnallisuus, ilmiöpohjainen oppiminen sekä taito- ja taideaineet näkyvät vahvasti koulumme arjessa. Käytämme monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunneilla. Joustavat opetusjärjestelyt, ajanmukaiset opetusmenetelmät ja henkilökunnan tekemä tiivis yhteistyö tukevat päämäärien saavuttamista.

Oppilaskunnan toiminta on vireää, ja vanhempainyhdistys Silta-ry on aktiivisesti mukana koulun toiminnassa.

Tervetuloa tutustumaan ja opiskelemaan Kirkonkylän ja Hiidenvainion kouluihin!

Katso yhteyshenkilöt

Jyrki Anttila

Rehtori

Puhelin

044 4333 650

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Laukolan koulu

Laukolan koulutie 4, 21310 Vahto

Sähköposti:
laukolan.koulu@rusko.fi

Opettajien puhelinnumero
044 4333 646

Esittely

Laukolan koulu sijaitsee Vahdon kunnanosassa, noin kymmenen kilometriä Ruskon keskustasta pohjoiseen. Koulussa opiskelee 190 oppilasta kahdentoista opettajan ja neljän koulunkäynninohjaajan johdolla. Koulussamme toimii myös 3.-6. luokkien erityisopetuksen pienryhmät.

Liikuntamahdollisuuksien lisäksi koulumme on vahvasti mukana digitalisaation kehityksessä. Oppilaalla on käytössään henkilökohtainen päätelaite opiskelunsa tukena.

Koulun yhteydessä toimii nykyään myös Laukolan päiväkoti, jossa kunnanosan esikoululaiset harjoittelevat eskaritaitoja.

Alakouluopintojen päättymisen jälkeen oppilaat siirtyvät jatkamaan yläkouluaan Ruskon keskustaan, Maunun kouluun.

Katso yhteyshenkilöt

Kai Laitinen

Johtava rehtori

Puhelin

044 4333 645

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Merttelän koulu

Koulutie 15, 21290 Rusko

Sähköposti:
merttelan.koulu@rusko.fi

Opettajien puhelinnumerot

1. lk opettaja 0444333659 
2.-4. lk opettaja 0444333660 
5.-6. lk opettaja 0444333658 

Esittely

Merttelän kyläkoulu sijaitsee n. kahden kilometrin päässä keskustasta pohjoiseen. Koulu aloitti toimintansa jo vuonna 1927 Takalan torpassa, joka on nykyisen koulun läheisyydessä oleva punainen hirsirakennus.

Koulussa on oma ekaluokka ja kaksi yhdysluokkaa (2.-4. ja 5.-6.) Yhteistyössä huoltajien ja sidosryhmien kanssa koulu tarjoaa hyvät opiskelu- ja elämänvalmiudet oppilaille. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus päätelaitteen käyttöön opiskelunsa tueksi. Iltaisin koulu toimii eri järjestöjen toimintapaikkana. Koulun alue rajoittuu metsään, joka on yksi koulun oppimisympäristöistä.

Katso yhteyshenkilöt

Mikael Meriluoto

Koulunjohtaja

Puhelin

044 4333 660

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Maunun koulu

Talkootie 5, 21290 Rusko

Sähköposti:
maunun.koulu@rusko.fi

Opettajien puhelinnumero
044 4333 632

Esittely

Maunun koulu on noin 250 oppilaan yläkoulu. Maunun koulu on perustettu 1992 Ruskon ja sittemmin Ruskon kuntaan yhdistetyn Vahdon yhteiseksi yläasteeksi. Koulun nykyinen nimi viittaa keskiajalla eläneeseen piispaan Maunu I:een, joka oli kotoisin Ruskolta.

Koulu sijaitsee maaseutumaisessa ympäristössä lähellä monipuolisia palveluita. Koulun ympäristön liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ovat ainutlaatuiset. Läheltä löytyy sekä metsää että rakennettuja liikuntapaikkoja.

Maunun koulussa opiskellaan kolmessa jaksossa. Opetuksessa ja opiskelussa olemme viime vuosina kehittäneet erityisesti digitaalisten oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen käyttöä. Jokaisella yläkoulun oppilaalla on käytössään henkilökohtainen päätelaite.

Katso yhteyshenkilöt

Helka Kalajoki

Rehtori

Puhelin

044 4333 651

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Katri Öster

Opinto-ohjaaja

Puhelin

044 4333 633

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Koulut

Ruskon peruskoulujen yleisopetusta antavat koulut ovat:

  • Hiidenvainion koulu (luokat 1–2)
  • Kirkonkylän koulu (luokat 3–6)
  • Laukolan koulu (luokat 1–6)
  • Merttelän koulu (luokat 1–6)
  • Maunun koulu (luokat 7–9)

Kouluihin ja koulutukseen liittyviä asioita voit tiedustella johtavalta rehtorilta Kai Laitiselta. Tarkemmat yhteystiedot löydät tämän sivun yläosasta kohdasta katso yhteystiedot. Koulujen tiedot löytyvät kohdasta katso toimipisteet.

Ruskon koulutoimisto palvelee Maunun koulussa, os. Talkootie 5, Rusko, p. 044 433 3630.

Peruskoulujen työajat lukuvuonna 2021 – 2022

Syyslukukausi 2021:

Syyslukukausi        keskiviikko 11.8. – keskiviikko 22.12.2021

Syysloma               maanantai 11.10. – perjantai 15.10.2021

Kevätlukukausi 2022:

Kevätlukukausi       maanantai 10.1. – lauantai 4.6.2022

Talviloma                maanantai 21.2. – sunnuntai 27.2.2022

Syyslukukausi 90 työpäivää
Kevätlukukausi 98 työpäivää


Peruskoulujen työajat lukuvuonna 2020 – 2021

Syyslukukausi 2020:

Syyslukukausi         keskiviikko 12.8. – lauantai 19.12.2020
Syysloma                maanantai 12.10. – sunnuntai 18.10.2020

Kevätlukukausi 2021:

Kevätlukukausi        torstai 7.1. – lauantai 5.6.2021
Talviloma                 maanantai 22.2. – sunnuntai 28.2.2021

Syyslukukausi 89 työpäivää
Kevätlukukausi 100 työpäivää

Ruokalista

Lisätietoa ruokapalveluista löydät täältä.

Koulujen lounas:

Koulujen lounas [pdf]