Yhteystiedot

Kaisa Mattila

Varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

044 4333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Katriina Hartikka

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 570

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Johanna Paasio

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 541

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Varhaiskasvatusmaksut

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus toimintavuonna 2020 – 2021

Rusko on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksuttomassa varhaiskasvatuksen kokeilussa ajalla 1.8.2020 – 31.7.2021. Kokeilu koskee vuonna 2015 syntyneitä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja palvelusetelillä yksityisessä päiväkodissa olevia lapsia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilun tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää koulutuksen tasa-arvoa. Lisätietoa kokeilusta löytyy Opetusministeriön nettisivuilta, ajankohtaista osiosta.

Linkki Opetusministeriön 1.3.2019 antamaan tiedotteeseen.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://sote.easiointi.fi/fi/web/rusko-vaka (vahva tunnistautuminen).

Niiden 2015 syntyneiden lasten osalta, joiden varhaiskasvatuksen tarve on enemmän kuin 20 tuntia viikossa, tulemme asiakasmaksun määrässä huomioimaan maksuttoman 20 tunnin osuuden.

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta ei voi saada kotihoidontukea.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen [pdf]

eAsionti ja lomakkeet

Tulorekisteri käyttöön varhaiskasvatusmaksujen käsittelyssä

Ruskon kunta saa tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun arvon määräämistä varten. Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä saadaan vasta 1.1.2021 lähtien. Siirtymävaiheen aikana alkuvuodesta 2020 varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten huoltajien on kuitenkin toimitettava vielä tulotietonsa.

Ruskon kunnan lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Kaikkia tietoja ei saada jatkossakaan tulorekisteristä

Tulorekisteristä ei kuitenkaan vielä saada kaikkia tulotietoja, joten huoltajien tulee edelleen ilmoittaa erikseen esimerkiksi yrittäjän tuloselvitys, pääoma-, korko- ja osinkotulot, elatustuki, vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki, eläketulot, koulutus- ja apurahat sekä työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet.

Huoltajien on jatkossakin aina ilmoitettava varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereille tulotietojen olennaisesta muuttumisesta.

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Jos työnantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että Rusko saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä. Tällöin huoltajien ei tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Lue lisää tulorekisteristä:
Tulorekisterin verkkosivusto (vero.fi/tulorekisteri)