Yhteystiedot

Kaisa Mattila

Varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

044 4333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Katriina Hartikka

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 570

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Anna-Sofia Kraapo

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 541

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Varhaiskasvatusmaksut

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus toimintavuonna 2020 – 2021 (kokeilu päättyy heinäkuun 2021 loppuun)

Rusko on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksuttomassa varhaiskasvatuksen kokeilussa ajalla 1.8.2020 – 31.7.2021. Kokeilu koskee vuonna 2015 syntyneitä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja palvelusetelillä yksityisessä päiväkodissa olevia lapsia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilun tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää koulutuksen tasa-arvoa. Lisätietoa kokeilusta löytyy Opetusministeriön nettisivuilta.

Linkki Opetusministeriön sivulle.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://sote.easiointi.fi/fi/web/rusko-vaka (vahva tunnistautuminen).

Niiden 2015 syntyneiden lasten osalta, joiden varhaiskasvatuksen tarve on enemmän kuin 20 tuntia viikossa, tulemme asiakasmaksun määrässä huomioimaan maksuttoman 20 tunnin osuuden.

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta ei voi saada kotihoidontukea.

VIISIVUOTIAIDEN MAKSUTTOMAN VARHAISKASVATUKSEN KOKEILU PÄÄTTYY HEINÄKUUN 2021 LOPPUUN

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 - 31.7.2021 [pdf]

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen [pdf]

eAsionti ja lomakkeet

Tulorekisteri varhaiskasvatusmaksujen käsittelyssä

Kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut vuoden 2020 alusta lukien oikeus (asiakkaan luvalla) käyttää tulorekisterissä olevia tulotietoja eräiden tulosidonnaisten asiakasmaksujen, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen, määräämistä varten.

Vuoden 2019 alusta tulorekisteriin on ilmoitettu palkkatulot ja niiden kaltaiset ansiotulot sekä vuoden 2021 alusta lukien myös eläketulot ja muut etuustulot.
Tulorekisteristä ei siis näy kaikki tulolajit. Kuten esimerkiksi vuokra- ja osinkotulot tai yrittäjätoiminnan tulot.

Kunta voi käyttää tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tai palveluseteli omavastuun arvon määrittämisessä, jos asiakas itse antaa siihen suostumuksensa (kirjallisena taikka muulla tavoin yksiselitteisesti). Lisäksi asiakkaan on varmistettava, että hänellä ei ole muita asiakasmaksuun vaikuttavia tuloja tulorekisterissä olevien tulojen lisäksi.

Jos kunta asiakkaan pyynnöstä katsoo tulotiedot tulorekisteristä, on huoltajan silti jatkossakin aina ilmoitettava varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereille tulotietojen olennaisesta muuttumisesta.

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Jos työnantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että Rusko saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

Lue lisää tulorekisteristä:
Tulorekisterin verkkosivusto (vero.fi/tulorekisteri)