Uutiset
Kuulutukset
Tapahtumat
Ajankohtaista

Julkaistu: 19.2.2020

Ruskon kunnan vuoden 2019 kulttuuristipendi

Ruskon kunta julistaa haettavaksi kulttuuristipendin vuotta 2019 koskien. Suuruudeltaan 400 € stipendi myönnetään hakemuksesta taiteellisten ansioiden perusteella seuraavin edellytyksin: – Ruskon kunnan Kulttuuristipendin tarkoituksena on ensisijaisesti kannustaa kulttuurin harrastamiseen sekä korvata kulttuuritoiminnasta aiheutuvia kustannuksia sekä olla tunnustuksena siitä myönteisen julkisuuden… Lue loppuun

Kategoriat: Uutiset

Julkaistu: 12.2.2020

Ketunluolan asemakaavan pohjakartan laajennus

Ketunluolan alueen asemakaavaa laajennetaan ja sen vuoksi teetetään uusi pohjakartta kartalla olevalle mustalla viivoitetulle rajatulle alueelle, joka sijoittuu Isovuorentien ja Ohjaluodontien väliin. Asemakaava edellyttää pohjakartan laatimista alueelta. Asemakaavaa ei tulla laatimaan koko kartoitusalueelle, mutta esim. tielinjausten suunnittelu edellyttää laajempaa rajausta.… Lue loppuun

Kategoriat: Uutiset

Julkaistu: 10.2.2020

Ruskon kunnanvaltuusto kokoontuu 24.2.2020

Ruskon kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnantalolla maanantaina 24.2.2020 klo 18.30 alkaen. Kokouksen esityslista on luettavissa Ruskon kunnan verkkosivuilla perjantaina 21.2.2020. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Ruskon kunnan verkkosivuilla ja Ruskon kunnanvirastossa perjantaina 28.2.2020. Ruskolla 7.2.2020 ANTTI MATTILA valtuuston puheenjohtaja… Lue loppuun

Kategoriat: Uutiset

Julkaistu: 10.2.2020

Ruskon terveysasema tiedottaa

Ruskon laboratorio on toistaiseksi suljettuna. Sote-lautakunnan 5.2. tekemän päätöksen mukaisesti Ruskon laboratorion toiminta siirtyy Tykslabin alaisuuteen, alustavan suunnitelman mukaan 1.4.2020, mikäli tilat ym. järjestelyt saadaan siihen mennessä kuntoon. Tiedotamme lisää, kun aikataulut varmistuvat ja ajanvaraus ym. Ruskolle on mahdollista. Muut Tykslab-toimipisteet… Lue loppuun

Kategoriat: Uutiset

Julkaistu: 10.2.2020

Poikkeuksia Ruskotalon aukioloajoissa viikolla 8

Kuntosali on avoinna koko päivän klo 6.30-21.00. Liikuntahalli on varattavissa myös päivisin klo 8.00-15.00.  … Lue loppuun

Kategoriat: Uutiset, Yleinen

Julkaistu: 5.2.2020

Ruskon kunnan kesätyöpaikat

Ruskon kunnan kesätyöpaikat tulevat hakuun Kuntarekryyn maanantaina 2.3.2020.… Lue loppuun

Kategoriat: Uutiset, Yleinen

Julkaistu: 3.2.2020

Ruskon kunnan Turun koulusopimusten mukaisten koululaiskuljetusten kilpailutus

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISTEN KOULULAISKULJETUSTEN KILPAILUTUS Ruskon kunta /opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta järjestää tarjouskilpailun koskien Turun koulu-sopimusten mukaisten ruotsinkielisten ja erityiskouluja käyvien oppilaiden koululaiskuljetusten toteuttamista 12.08.2020 – 04.06.2022 välisenä aikana. Kunta varaa mahdollisuuden neuvotella samansisältöisen kahden vuoden jatkosopimuksen tämän tarjouskilpailun… Lue loppuun

Kategoriat: Uutiset

Julkaistu: 19.11.2019

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset päivitetään ajan tasalle

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset täydentävät ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia. Niillä ohjataan esimerkiksi jätteiden hyötykäyttöä maarakentamisessa ja kemikaalien varastointia, kun toiminta ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista lupaa tai ilmoitusta. Mynämäen, Maskun, Nousiaisten ja Ruskon ympäristönsuojelumääräykset ovat vanhentuneet etenkin hajajätevesilainsäädännön osalta ja kaipaavat… Lue loppuun

Kategoriat: Uutiset

Julkaistu: 21.2.2020

Rakennuslupa

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset: Pässinkaari 5, omakotitalon rakentaminen, myönnetty (20.2.2020 § 32); Jouhikuja 1, omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen, myönnetty (20.2.2020 § 33). JulkipanolistaLue loppuun

Julkaistu: 14.2.2020

Ilmoitus jätehuoltolautakunnan päätöksistä koskien jätetaksaa

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on kokouksissaan 21.11.2019 ja 5.12.2019 päättänyt Lounais-Suomen jätetaksasta 1.1.2020 alkaen. Pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.turku.fi Valitusaika päättyy 16.3.2020.… Lue loppuun

Julkaistu: 13.2.2020

Toimenpidelupa

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset: Vahdontie 163, varastokontin rakentaminen, myönnetty (12.2.2020 § 27). JulkipanolistaLue loppuun

Julkaistu: 13.2.2020

Suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemus

MRL:n 133 ja 173 §:ien sekä MRA:n 65 ja 86 §:ien mukaisesti Ruskon kunnanhallitus kuuluttaa vireillä olevista hakemuksista. Hakemukset koskevat sikalan laajentamista (3709 m²) ja lietesäiliön rakentamista. Rakennuspaikka sijaitsee Hujalan kylässä kiinteistöllä RN:o 1:67, osoitteessa Hujalantie 279. Kunnanhallitus varaa niille,… Lue loppuun

Julkaistu: 11.2.2020

Rakennuslupa

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset: Airikkalantie 102, pressuhallin ja grillikatoksen rakentaminen, myönnetty (10.2.2020 § 19); Kaarlejoentie 201, varastorakennuksen laajentaminen, myönnetty (10.2.2020 § 20); Paakkistentie 14, käyttöullakon rakentaminen, myönnetty (10.2.2020 § 21); Erhakontie 32, pihasaunan rakentaminen, myönnetty (10.2.2020 § 22); Haavistontie… Lue loppuun

Julkaistu: 24.1.2020

Maa-aineslupa

Rakennus- ja ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset: Soraliike Suovanen Ay, maa-aineslupa soran, hiekan ja fillerin ottamiseen, myönnetty (16.1.2020 § 7). JulkipanolistaLue loppuun

Ei tulevia tapahtumia

Julkaistu: 30.8.2019

Arvoisa kuntalainen

Kesän ollessa vaihtumassa syksyksi julkaisemme Digisulka-alustalla ja paperitiedotteena Ruskon kunnan syyskuulumisia. Tarkoituksenamme on laatia vastaavanlaisia tiedotteita kahdesti vuodessa, toinen elokuussa ja toinen tammikuussa. Tiedotteiden tarkoituksena on tuoda esiin toimialojen keskeisimpiä ajankohtaisia asioita. Tiedotteet: Hyvinvointia jokaisen kuntalaisen arkeen! Toiminnallista oppimista, positiivista vuorovaikutusta ja lähiluonnon hyödyntämistä Yleishallinto – toimintaedellytysten mahdollistaja ja talouden suunnannäyttäjä Asiakastarpeet teknisten palveluiden kehittämisen kivijalka Uusi keskuskeittiö palvelee Syystiedotteesta löydät palveluesittelyt ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Hyvinvointisektorin… Lue loppuun

Julkaistu: 30.8.2019

Hyvinvointia jokaisen kuntalaisen arkeen!

Ruskon kunta tarjoaa asukkailleen monipuolisia hyvinvointia edistäviä palveluja perustoiminnan ja hyvinvoinnin edistämisen kehittämishankkeiden kautta. Tutustu alla olevaan kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuhun hyvinvointipalvelutarjontaan ja valitse itsellesi sopivat palvelut! Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ruskon kirjastot toimivat kaikille avoimina tietokeskuksina, jotka palvelevat… Lue loppuun

Kategoriat: Digisulka

Julkaistu: 30.8.2019

Toiminnallista oppimista, positiivista vuorovaikutusta ja lähiluonnon hyödyntämistä

Rusko mahdollistaa turvalliset lähtökohdat varhaiskasvatukseen ja opinpolulle työhönsä sitoutuneiden ammattilaisten avulla. Moniammattilinen yhteistyö luo turvaverkon ja takaa lasten ja nuorten hyvinvoivan ja turvallisen arjen. Perusopetus Ruskon kunnan perusopetuksessa on lukuvuoden 2019-2020 alkaessa 782 oppilasta. Ruskolla perusopetusta järjestetään neljässä alakoulussa ja… Lue loppuun

Kategoriat: Digisulka