Yhteystiedot

Kaisa Mattila

Varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

044 4333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Katriina Hartikka

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 570

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään ostopalveluna (toinen kaupunki tai kunta) tai palvelusetelillä (yksityinen varhaiskasvatus).
Hakemus varhaiskasvatukseen tehdään omaan kotikuntaan.

Ruskon kunta ja palvelun myyjä (kaupunki / toinen kunta) tekevät sopimuksen palvelun ostamisesta. Ruskon kunta maksaa palveluntuottajalle sovitun hinnan. Tai yksityisen varhaiskasvatuksen ollessa kyseessä kunta myöntää palvelusetelin.

Ruskon kunta lähettää perheelle päätöksen varhaiskasvatuspaikasta tai päätöksen oikeudesta palveluseteliin.

Perhe maksaa varhaiskasvatuksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun. Kotikunta (Rusko) laskuttaa perheeltä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun, joten tulotiedot tulee halutessaan toimittaa omaan kotikuntaan.
Mikäli varhaiskasvatuspaikka on myönnetty palvelusetelillä, perhe maksaa omavastuuosuuden yksityiselle palveluntuottajalle (tulotiedot toimitetaan omaan kotikuntaan) ja kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon mukaisen määrän.

 

Ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ilmoittaudutaan sähköisesti eAsioinnin kautta.

Palvelun kautta voit asioida Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenne-yhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla.

Varhaiskasvatushakemuksessa hoitopaikaksi valitaan “Päiväkoti Maksusitoumus” (toinen kaupunki tai kunta). Kohtaan lisäselvitykset kannattaa laittaa tarkempaa tietoa halutusta päiväkodista.
Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa halutaan yksityiseltä palveluntuottajalta, haetaan paikkaa palvelusetelihakemuksella.