Ruotsin lippu ja leluhevonen.

Yhteystiedot

Maarit Ketola

Varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

0444 333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Jenni Merikallio-Tuominen

Palveluohjaaja

Puhelin

044 4333 570

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Anna-Sofia Kraapo

Toimistosihteeri, perhevapaalla

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään ostopalveluna (toinen kaupunki tai kunta) tai palvelusetelillä (yksityinen varhaiskasvatus). Hakemus varhaiskasvatukseen tehdään omaan kotikuntaan. Ruskon kunta ja palvelun myyjä (kaupunki / toinen kunta) tekevät sopimuksen palvelun ostamisesta. Ruskon kunta maksaa palveluntuottajalle sovitun hinnan. Tai yksityisen varhaiskasvatuksen ollessa kyseessä kunta myöntää palvelusetelin. Ruskon kunta lähettää perheelle päätöksen varhaiskasvatuspaikasta tai päätöksen oikeudesta palveluseteliin. Perhe maksaa varhaiskasvatuksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun. Kotikunta (Rusko) laskuttaa perheeltä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun, joten tulotiedot tulee halutessaan toimittaa omaan kotikuntaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään perheen tulojen ja perhekoon perusteella. Mikäli tulotiedot puuttuvat, maksu määräytyy korkeimman taksan mukaan (tarkempia tietoja löydät Maksut ja taksat -sivulta).

Tuloselvityskaavake (tulosselvityskaavakkeen löydät sivulta  Kunta- ja päätöksenteko / Lomakkeet, kohta varhaiskasvatusliitteineen tulee toimittaa aina uuden toimintakauden alkaessa viimeistään 31.7. mennessä ja varhaiskasvatuksen alkaessa kesken toimintakautta, tulee selvitys toimittaa 7 vuorokauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Mikäli tuloselvitystä ei toimiteta, asiakasmaksu vahvistetaan enimmäismaksun mukaan.  Myöhässä toimitetut tulotiedot huomioidaan seuraavassa laskutuksessa. Laskutusta ei siis korjata takautuvasti.

Mikäli varhaiskasvatuksen maksun perusteisiin tulee muutoksia (esim. perhekoko, tulojen muutos, perhevapaa, työttömyys, opiskelu, huoltajuuden muutokset jne.) kesken toimintakauden, on huoltaja velvollinen viipymättä ilmoittamaan muutoksista.

Asiakkaalla on myös mahdollisuus hyväksyä korkein asiakasmaksu, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa (tulotietolomakkeessa tai varhaiskasvatushakemuksessa tulee olla rasti tässä kohdassa).

Linkki maksulaskuriin. Laskurin antama varhaiskasvatusmaksu on arvio.

Päätös toimitetaan perheelle sähköisesti eAsiointiin, suomi.fi (samalle sivustolle, josta paikkaa on haettu), jos hakija on antanut luvan sähköisiin päätöksiin.  Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun arvopäätös on tehty. Jos lupaa sähköisiin päätöksiin ei ole annettu,  päätös toimitetaan postitse. Kun saat sähköisen maksupäätöksen, tarkista se heti.

Mikäli varhaiskasvatuspaikka on myönnetty palvelusetelillä, perhe maksaa omavastuuosuuden yksityiselle palveluntuottajalle (omavastuun ja palvelusetelin arvon laskemiseksi tulotiedot toimitetaan omaan kotikuntaan kuten yllä on kerrottu) ja kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon mukaisen määrän.

Ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ilmoittaudutaan sähköisesti eAsioinnin kautta.

Palvelun kautta voit asioida Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenne-yhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla.

Varhaiskasvatushakemuksessa hoitopaikaksi valitaan ”Päiväkoti Maksusitoumus” (toinen kaupunki tai kunta). Kohtaan lisäselvitykset kannattaa laittaa tarkempaa tietoa halutusta päiväkodista.
Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa halutaan yksityiseltä palveluntuottajalta, haetaan paikkaa palvelusetelihakemuksella.