Pieni lapsi ulkoilee syyssäässä.

Hyvinvointiohjelma

Valtuusto hyväksyi 29.8.2022 § 46 hyvinvointiohjelman. Hyvinvointiohjelman perustana on 29.1.2018 valtuuston hyväksymä strategia. Kuntalain mukaisesti kunnan perustehtäviä ovat asukkaiden hyvinvoinnin sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman edistäminen. Kunnat on täten velvoitettu mahdollistamaan asukkaidensa hyvinvointi. Ohjelman tavoitteena on kaikkien kuntalaisten, vauvasta vaariin, hyvinvoinnin edistäminen.  Tätä edistää turvallinen ja virikkeellinen yhteisö unohtamatta kuitenkaan omaa vastuunottoa hyvinvoinnista.

Ruskon kunnan hyvinvointiohjelma vuosille 2023-2025.