Henkilöt yhteistyössä.

Yhteystiedot

Mikko Hulkkonen

Hyvinvointijohtaja

Puhelin

0444 333 523

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Hyvinvointityöryhmä

Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen (pj)

Vs. kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Hannele Luomanen (siht.)

Hyvinvointilautakunnan pj Mari Renberg

Hyvinvointilautakunnan vpj Marju Teinikivi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pj Turo Vuorenhela

Teknisen lautakunnan pj Tero Aaltonen

Kunnanhallituksen edustaja Katri Koivisto

Tekninen johtaja Mika Heinonen

Johtava rehtori Kai Laitinen

Päivähoidon johtaja Maarit Ketola

Nuorisopalveluvastaava, Paula Mickelsson

Etsivä nuorisotyöntekijä Johannes Vainio

Liikuntapalveluvastaava Erkki Korpela

Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat Katri Alajärvi ja Liisa Tuominen

Nuorisovaltuuston edustaja

Hyvinvointialueen edustaja