Henkilöt yhteistyössä.

Yhteystiedot

Mikko Hulkkonen

Hyvinvointijohtaja

Puhelin

0444 333 523

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Hyvinvointityöryhmä

Ruskon kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (eli HYTE) vastuutoimielimenä toimii Ruskolla hyvinvointilautakunta ja kunnan HYTE-johtoryhmänä monialainen hyvinvointiryhmä.

Hyvinvointiryhmään kuuluu edustus jokaiselta kunnan toimialalta, lautakunnista sekä kunnanhallituksesta. Ryhmässä on myös edustus hyvinvointialueelta, kunnan lakisääteisistä vaikuttamistoimielimistä sekä kolmannelta sektorilta.

 • Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen (pj)
 • Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Jari Hjelm (siht.)
 • Hyvinvointilautakunnan pj Mari Renberg
 • Hyvinvointilautakunnan vpj Marju Teinikivi
 • Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pj Turo Vuorenhela
 • Teknisen lautakunnan pj Tero Aaltonen
 • Kunnanhallituksen edustaja Katri Koivisto
 • Tekninen johtaja Mika Heinonen
 • Johtava rehtori Kai Laitinen
 • Päivähoidon johtaja Maarit Ketola
 • Nuorisopalveluvastaava Paula Mickelsson
 • Etsivä nuorisotyöntekijä Johannes Vainio
 • Liikuntapalveluvastaava Erkki Korpela
 • Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat Katri Alajärvi ja Liisa Tuominen
 • Nuorisovaltuuston edustaja
 • Hyvinvointialueen edustaja