Iloisia lapsia hyppimässä.

Yhteystiedot

Erkki Korpela

Liikuntapalveluvastaava

Puhelin

044 4333 669

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Lasten ja nuorten liikunta

Ruskon kunta panostaa lasten ja nuorten liikuntaan ja tarjoaa hyvät olosuhteet liikunnallisesti aktiiviseen arkeen ja harrastamiseen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti päivähoidon ja koulutoimen kanssa. Päivähoito on mukana Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelmassa ja koulutoimi Liikkuva koulu -ohjelmassa.

Liikunnan merkitys on huomioitu varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen opetussuunnitelmissa ja kunnan liikuntapaikkarakentamisen kautta luodaan monipuolisia ja virikkeellisiä olosuhteita liikkujien ja  harrastajien käyttöön.

Lapsi leikkimässä leikkikentällä.

Alle kouluikäiset

 • alle kouluikäisten liikuttamisesta vastaavat pääasiassa paikalliset urheiluseurat
 • kunta tukee paikallisia yhdistyksiä liikunnan järjestämisessä
 • päiväkodit ja liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä tarjotakseen lapsille virikkeellisen ympäristön
Iloisia lapsia rivissä.

Peruskoululaiset

 • peruskouluikäisten liikuttamisesta vastaavat pääasiassa paikalliset urheiluseurat
 • kunta tukee paikallisia yhdistyksiä liikunnan järjestämisessä
 • koulut ja liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä tarjotakseen lapsille ja nuorille virikkeellisen liikkumis-  ja harrastamisympäristön
 • nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut järjestävät yhteistyössä liikunnallisia kerhoja ja liikunnallisia tapahtumia
 • kuntosali on käytettävissä yli 15-vuotiaille ma–pe klo 15.00–21.00 (maksullinen), ohjattu MIHI vuoro tiistaisin klo 15 – 16
 • Ruskon kunta on mukana Turun seudulla järjestettävässä ilmaisessa liikunnassa 13–19 -vuotiaille nuorille. Katso lisää

Mihi logo.

Urheilukengät ja omena.

16–21 -vuotiaat

 • nuorten ja nuorten aikuisten liikuttamisesta vastaavat pääasiassa paikalliset seurat
 • kunta tukee paikallisia yhdistyksiä liikunnan järjestämisessä
 • yli 18-vuotiaat voivat varata kunnan liikuntapaikkoja esim. salibandyyn
 • kuntosali on avoinna yli 15-vuotiaille ma–pe klo 14.45–21.00 ( maksullinen )
 • Ruskon kunta on mukana Turun seudulla järjestettävässä ilmaisessa liikunnassa 13–19 -vuotiaille nuorille. Katso lisää: http://mihi.fi