Yhteystiedot

Kaisa Mattila

Varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

044 4333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla lapsen vanhempi,
vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen päivähoitopaikka

Tukea haetaan ja se suoritetaan KELA:n kautta.

Lisäksi Ruskon kunta maksaa kotihoidon tuen kuntalisää perheen nuorimmasta kotihoidossa olevasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 108 euroa kuukaudessa. Perheen muista kotihoidossa olevista lapsista maksetaan kuntalisää 50 euroa kuukaudessa (myös maksuttomassa esiopetuksessa olevasta lapsesta).
1.8.2021 alkaen perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta maksetaan kotihoidon tuen kuntalisää 58 euroa kuukaudessa. Muiden lasten osalta määrä pysyy samana eli 50 euroa kuukaudessa.

Kuntalisä suoritetaan KELA:n kautta kotihoidon tuen yhteydessä. Lisätietoa kotihoidon tuesta saat KELA:sta: https://www.kela.fi/kotihoidontuki