Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimesta vastaa Varsinais-Suomen Pelastuslaitos.

Ruskon palotarkastusalueesta vastaavan palotarkastajan löydät Pelastuslaitoksen sivuilta.

Palotarkastus

Palotarkastuksessa palotarkastaja neuvoo ja opastaa paloturvallisuusasioissa käyden kohteen edustajan kanssa läpi kohteen turvallisuusasiat.

Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset. Lisäksi varmistetaan, että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun määräyksissä vaaditulla tavalla.

Palotarkastuksia tehdään aina määräajoin kohteen koosta ja toiminnasta riippuen. Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa määritellään tarkastusvälit, jolloin palotarkastaja on yhteydessä kohteeseen. Voit myös pyytää alueesi palotarkastajan paikalle puhelimitse.

Palotarkastuksia on seuraavanlaisia:

  • Määräaikainen palotarkastus, joka tehdään säännöllisin väliajoin. Pelastuslaitokselta ollaan yleensä yhteydessä kohteeseen.
  • Lausunto rakennuksen käyttöönotosta, joka suoritetaan rakennuslupaan liittyen esimerkiksi uudis- tai saneerauskohteisiin. Asiakkaan tulee pyytää palotarkastaja paikalle.
  • Jälkivalvonta, jolla valvotaan, että määräaikaisessa tai ylimääräisessä palotarkastuksessa annettuja korjausmääräyksiä on noudatettu.
  • Ylimääräinen palotarkastus, joka voidaan suorittaa tarpeen vaatiessa. Myös yleisötapahtumiin ja tilapäismajoituksiin liittyvät valvontakäynnit ovat ylimääräisiä palotarkastuksia.
  • Paloturvallisuuden itsearvioinnissa kiinteistön edustaja tekee itse oman kotinsa palotarkastuksen.