Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Maa-ainesvalvonta

Maa-ainesten ottaminen suunnitellaan ja järjestetään siten, että maiseman ja luonnon arvojen suojelu voidaan turvata. Ottamisen haitallisia vaikutuksia vähennetään ottamisalueiden jälkihoidolla, johon kuuluvat mm. alueen siistiminen ja muotoilu sekä alueen sopeuttaminen tulevaan käyttötarkoitukseen.

Maa-ainesten ottamista säädellään maa-aineslaissa. Kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lain mukainen lupa. Lupaedellytyksissä otetaan huomioon maa- ja kallioperän muotojen, erikoisten luonnonesiintymien, kauniin maisemakuvan sekä pohjavesien suojelu.