Katja Holttinen

Ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4515

Sähköposti

katja.holttinen@mynamaki.fi

Laura Ahtiainen

Ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4516

Sähköposti

laura.ahtiainen@mynamaki.fi

Ympäristönsuojelu ja luonto

Ruskon kunta hankkii ympäristönsuojelupalvelut Mynämäen kunnalta. Tarkemmat yhteystiedot näet klikkaamalla katso yhteystiedot -painiketta. Ruskon kuntaan liittyvät asiat ovat pääasiallisesti Katja Holttisen vastuulla.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelua sääteleviä lakeja täydennetään paikallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä. Valtuuston hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset koskevat jokaista kunnan asukasta ja yritystä. Ympäristönsuojelulain mukaisista luvista ja ilmoituksista peritään kunnan hyväksymä maksu. Ympäristönsuojelua koskevat lomakkeet löydät alla olevan linkin kautta, mm. melu- ja haittailmoitus sekä jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa.

CO2-raportti, kasvihuonekaasujen viikkotilasto

Tärkeitä linkkejä

 

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa:

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa [pdf]

Ympäristönsuojeluviranomaisten kuulutukset

Julkaistu: 28.8.2020

Ympäristölupahakemus

Nousiaisten kunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain § 27 mukainen ympäristölupahakemus. Soraliike Suovanen Oy hakee ympäristölupaa kaivuusoran varastoalueelle kiinteistölle 538-451-4-65, joka sijaitsee Ruskon ja Nousiaisten kunnan rajalla. Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus… Lue loppuun

Julkaistu: 26.8.2020

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Asia: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 26.8.2020 ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen päätöksen Finavia Oyj:n Turun lentoaseman pohja- ja pintavesien tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä . Asian diaarinumero on VARELY/927/2015. Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi… Lue loppuun