Marika Karulinna

ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4516

Sähköposti

marika.karulinna@mynamaki.fi

Ympäristönsuojelu ja luonto

Ruskon kunta hankkii ympäristönsuojelupalvelut Mynämäen kunnalta. Tarkemmat yhteystiedot näet klikkaamalla katso yhteystiedot -painiketta. Ympäristösihteerit tavoitat myös sähköpostilla ymparistonsuojelu@mynamaki.fi

Ympäristönsuojelun tehtävänä on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelua sääteleviä lakeja täydennetään paikallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä. Valtuuston hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset koskevat jokaista kunnan asukasta ja yritystä. Ympäristönsuojelulain mukaisista luvista ja ilmoituksista peritään kunnan hyväksymä maksu. Ympäristönsuojelua koskevat lomakkeet löydät alla olevan linkin kautta, mm. melu- ja haittailmoitus sekä jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa.

CO2-raportti, kasvihuonekaasujen viikkotilasto

Tärkeitä linkkejä

 

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa:

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa [pdf]

Ympäristönsuojeluviranomaisten kuulutukset

Julkaistu: 10.4.2024

Kuulutus Lounais-Suomen jätehuoltomääräysten päivittämisestä

Kuulutuksen julkaisupäivä  10.4.2024 Asian tiedoksisaantipäivä Asian tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Asia Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päivittää jätehuoltomääräyksiä. Määräysluonnos perustuu jätelain (646/2011) 91 pykälään, jonka mukaan kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia yleisiä määräyksiä jätehuollon järjestämisestä. Määräysluonnos koskee Auran,… Lue loppuun

Julkaistu: 10.4.2024

Kuulutus Lounais-Suomen jätetaksan vireilläolosta

Kuulutuksen julkaisupäivä  10.4.2024 Asian tiedoksisaantipäivä Asian tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Asia Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa tarkistetaan jätetaksaa. Tarkistetun taksan on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2024. Taksaluonnos perustuu jätelain (646/2011) 78 ja 79 pykäliin. Kunnan jätetaksassa määrätään perusteet julkisoikeudellisille jätemaksuille, jotka… Lue loppuun