Jätehuolto Ruskolla

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii Ruskon kunnan jätehuoltoviranomaisena. Se vastaa mm. kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon toteuttamisesta ja päättää jätehuoltomääräyksistä. Jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta puolestaan kuuluu Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) taas tuottaa kunnassamme tarjottavia jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä.

Vaikka Rusko kuuluu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) toimialueeseen. Kunnassa on kuitenkin käytössä kaksi erilaista jätteenkuljetusjärjestelmää.

Vahdon kunnanosassa on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus ja Ruskon kunnanosassa on sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Vahdon kunnanosassa kiinteistönomistajat tekevät siis sopimuksen omasta jätteenkuljetuksestaan suoraan LSJH:n kanssa, Ruskon kunnanosassa kuljettaja valitaan itse.

Kierrätys

Kierrättämällä säästyy luonnonvaroja, sillä monet jätteet sisältävät materiaalia, jota voidaan kierrättää tai hyödyntää energiana.

Kierrätetty materiaali (esim. lasi, metalli, paperi) käytetään uusioraaka-aineena tuotannossa korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita. Lounais-Suomen jätehuolto ylläpitää kattavaa ”Jätteiden ABC” -palvelua, josta selviää jätteiden oikeaoppinen kierrättäminen. Kotitalouksien pakkausjätteet voit toimittaa kunnassa sijaitseviin Rinki-ekopisteisiin.

Energiaa jätteestä saadaan esimerkiksi jätteenpolttolaitokselta, joka polttaa yhdyskuntajätettä ja tuottaa kaukolämpöä. Näin säästyy fossiilisia polttoaineita.

Tärkeitä linkkejä

Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset:

Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset [pdf]