Perhe pohtimassa kierrätysasioita.

Jätehuolto Ruskolla

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii Ruskon kunnan jätehuoltoviranomaisena. Se vastaa mm. kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon toteuttamisesta ja päättää jätehuoltomääräyksistä. Jätelain säännösten ja määräysten noudattamista valvoo Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta. Kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)  tuottaa kunnassa tarjottavia jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä.

Vaikka Rusko kuuluu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) toimialueeseen, niin kunnassa on käytössä kaksi erilaista jätteenkuljetusjärjestelmää.

Vahdon kunnanosassa on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus ja Ruskon kunnanosassa on sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Vahdon kunnanosassa kiinteistönomistajat tekevät sopimuksen omasta jätteenkuljetuksestaan suoraan LSJH:n kanssa, Ruskon kunnanosassa kuljettaja valitaan itse.

Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset löydät alta. Jätehuoltomääräysten karttarajaukset voi tarkistaa Lounaistiedon karttapalvelussa.

Kompostointi

Jätelain muutoksen myötä biojätteen kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltolautakunnalle. Ilmoituksen omatoimisesta kompostoinnista voi tehdä LSJH:n sähköisessä asiointipalvelussa tai lomakkeella.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus

Ruskolla saostussäiliö- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä. LSJH pyysi ruskolaisilta lietesäiliötietoja vuonna 2019. Jos et vielä ole ilmoittanut kiinteistösi lietesäiliön tietoja, voit tehdä sen LSJH:n sähköisen asioinnin kautta. Lietesäiliöiden tyhjennysvälit määräytyvät paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan. Umpisäiliöt tyhjennetään säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Umpisäiliön täyttymistä on hyvä seurata esimerkiksi hälyttimen avulla. Näin voit varmistaa tyhjennyksen oikea-aikaisen tilauksen. Lietesäiliön tyhjennyksen voi tilata LSJH:n asiakaspalvelun tai sähköisen asioinnin kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Erikseen tilattu tyhjennys suoritetaan viimeistään viiden arkipäivän sisällä. Jos tilaat tyhjennyksen erikseen siten, että lietekaivo on tyhjennettävä saman päivän aikana, veloitetaan tyhjennyksestä pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.

Kierrätys

Kierrättämällä säästyy luonnonvaroja, sillä monet jätteet sisältävät materiaalia, jota voidaan kierrättää tai hyödyntää energiana.

Kierrätetty materiaali (esim. lasi, metalli, paperi) käytetään uusioraaka-aineena tuotannossa korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita. Lounais-Suomen jätehuolto ylläpitää kattavaa ”Jätteiden ABC” -palvelua, josta selviää jätteiden oikeaoppinen kierrättäminen. Kotitalouksien pakkausjätteet voit toimittaa kunnassa sijaitseviin Rinki-ekopisteisiin.

Energiaa jätteestä saadaan esimerkiksi jätteenpolttolaitokselta, joka polttaa yhdyskuntajätettä ja tuottaa kaukolämpöä. Näin säästyy fossiilisia polttoaineita.

Tärkeitä linkkejä

Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset:

Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset [pdf]