Nuorisovaltuusto

Ruskon nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on toimia koko Ruskon nuorten äänenä kunnassa tapahtuvassa päätöksenteossa.

  • Nuorisovaltuusto välittää nuorten mielipiteitä kunnan päättäjille
  • Nuorisovaltuusto pyrkii lisäämään nuorten viihtyvyyttä omassa kotikunnassaan
  • Nuorisovaltuusto voi mm. tehdä aloitteita ja kannanottoja päätöksentekoon sekä järjestää toimintaa nuorille
  • Nuorisovaltuusto edustaa kotikuntaansa ja tämän nuoria
  • Toimintaa ohjaa kuntalaki, nuorisolaki sekä nuorisovaltuuston omat säännöt

Nuorisovaltuusto valitaan vuodeksi kerrallaan marraskuussa. Tällöin järjestetään kaikille 13–17-vuotiaille ruskolaisille avoin yleiskokous, jossa halukkaat voivat ilmoittautua mukaan toimintaan. Jos halukkaita on yli kymmenen, järjestetään syyskokouksen yhteydessä suljettu lippuäänestys. Uusi nuorisovaltuusto järjestäytyy tammikuussa toimintakautensa alkaessa.

Nuorisovaltuuston oma sähköpostiosoite on nuorisovaltuusto@rusko.fi