Cloudian logo.

Hankinnat

Rusko kunnan hankinnoissa noudatetaan kilpailutuslainsäädäntöä sekä kunnan omia hankintaohjeita. Pääsääntöisesti jokainen toimielin valmistelee itse omat hankintansa.

Ruskon kunta on mukana Turun seudun hankintayhteistyössä, jossa Turun hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailuttaa tiettyjen tuoteryhmien tavaroita sekä palveluja. Seutukuntien kanssa tehtävät hankinnat löytyvät seutuhankintojen kilpailutuskalenterista.

Ruskolla on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla tarjousportaalissa, jonka kautta tapahtuu myös tarjouksen jättäminen. Pienhankinnat julkaistaan Pienhankintapalvelu -portaalissa ja suuremmat hankinnat Tarjouspalvelu -portaalissa.

Samalla käyttäjätunnuksella, jolla pääsee jättämään tarjouksia Ruskon kunnalle, voi myös jättää tarjouksia muille hankintayksiköille, jotka käyttävät Cloudia-kilpailutusjärjestelmää.

Käynnissä olevat kilpailutukset löytyvät:

Rusko – Pienhankintapalvelu

Rusko – Tarjouspalvelu

Sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä ilmoitetaan niin pienet kuin isot kunnan hankinnat.

Lisäksi kaikki yli kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät myös osoitteesta Hankintailmoitukset.fi.